Đến tiền công đức của nhà Chùa cũng không tha: Quả báo sẽ đến sớm thôi

Trộm bên ngoài chưa đủ hay sao, đến tiền nhà Chùa cũng trộm. Nên nhớ cái gì cũng có nhân quả cả thôi.Người đàn bà lợi dụng thời điểm vắng người, vào chùa Trung Nghĩa ( lê đức thọ, gò vấp) câu trộm tiền trong thùng công đức bị camera quay lại.
Bình luận
-
Của chùa là lấy vậy à?

- Trả lời -

- 15:49 - 28/07

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?