Đến năm 2020, bệnh viện tuyến trung ương bắt buộc phải có phòng công tác xã hội

Cuong Do ManhCuong Do Manh

15/06/2017/0

http://laodong.com.vn/suc-khoe/den-nam-2020-benh-vien-tuyen-trung-uong-bat-buoc-phai-co-phong-cong-tac-xa-hoi-673764.bld
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/15/img_3709_xygr_2og0nshh79nm0.jpg


Để đăng ký học dược ngay năm 2017 các bạn truy cập:
Web: http://tuyensinhduoc.net/

Đăng Ký Trực Tuyến

http://goo.gl/forms/EnQgQaYg0d7B3ip43

Fanpage: http://Phong.TuyenSinhASEAN

Hotline: T.Cường:0963.738.883
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?