Đếm khuôn mặt trong hình để phân tích chỉ số thông minh: Chỉ thiên tài mới đoán được

Bạn có nhìn ra được trong bức ảnh thiên thần này ẩn chứa bao nhiêu khuôn mặt không? Nếu đoán được chính xác bạn chính là thiên tài, có mắt quan sát thuộc hàng top thế giới.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/3458-fb565091201170614dd2290106ea8f58_2oo35im4nf15r.jpg


ĐÁP ÁN

A 1 ĐẾN 3

B 4 ĐẾN 6

C 7 ĐÊN 10

D 11 ĐẾN 15VIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?