DecaWeld VietNam - SILTIG 415 - TIG DC

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

16:38 - 10/04/0

DecaWeld VietNam - SILTIG 415 - TIG DC

https://sites.google.com/site/tmp08vietnam/_/rsrc/1522897351471/home/cover%20TMP.png


150 Amp; imput voltage 1Ph 230 Volt Hot Start; Antisticking; Arc Force; TIG LiftDescription


Thông tin chi tiết sản phẩm: http://tmplaboratory.com/siltig-415-tig-dc

Features

http://tmplaboratory.com/ajax.phpuploads/images/image(22).png

Included accessoriesOptional accessory
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?