Đề xuất đột phá cho ngành truyền dẫn thông tin ở Vietnam

Ming MingMing Ming

13:53 - 03/11/0

Đề xuất chuẩn quá! Nên nhân rộng!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/03/9766366043_1509692028.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?