Đề và gợi ý môn Văn kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Cuộc sống càng gấp gáp, càng ngày càng ít sự thấu cảm. Bản thân ngẫm lại cũng thấy mình dần hời hợt với xã hội. Đề hay.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/devan1-1498099708_680x0_2oh1fpksjroap.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/devan2-1498099709_680x0_2oh1fpksgfe7q.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/giaidevan1-1498101971_680x0_2oh1fpksokajh.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/giaidevan3-1498102028_680x0_2oh1fpkslgsgn.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/giaidevan5-1498102217_680x0_2oh1fpksecifc.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?