Đề thi văn học sinh giỏi cấp thành phố gây hoang mang dư luận: Nhìn bức ảnh bóng đèn cảm nhận đề bài

Nhìn bức ảnh trên bạn cảm nhận được gì, bạn có thể viết được gì từ đề bài này, như vậy có đánh đố học sinh quá hay không, không có luận điểm cụ thể làm sao triển khai bài được, không lẽ muốn hiểu sao hiểu viết sao thì viết sao

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/19/21557956_2126635044289813_29859894827451_2p028jfld5r54.jpg


VIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?