Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia, đề năm nay khó thật

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2016 (mã đề 168):

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta1-1467366491_660x0_2mott5f20qt7e.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta2-1467366491_660x0_2mott5f1o1pbe.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta3-1467366492_660x0_2mott5f1cop7b.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta4-1467366492_660x0_2mott5f1ei0ql.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta5-1467366492_660x0_2mott5f1rllcn.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta6-1467366493_660x0_2mott5f15dd03.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta7-1467366493_660x0_2mott5f1l18fg.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta8-1467366494_660x0_2mott5f1fhm46.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta9-1467366494_660x0_2mott5f2rm4qr.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta10-1467366494_660x0_2mott5f1i73ed.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta11-1467366495_660x0_2mott5f0si6ar.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta12-1467366495_660x0_2mott5f1mkela.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta13-1467366495_660x0_2mott5f1ao7ek.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/ta14-1467366490_660x0_2mott5f0iribs.jpg[linkEmbed]/threads/tron-bo-de-thi-va-dap-an-mon-toan-trong-ky-thi-thpt-sang-nay-9-diem-da-nam-trong-tay-roi.2389326[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/detoanthay_660x0_2motja0j030c7.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]

Bình luận
-
Phần viết lại câu, thấy 1 số trang giả là he now wishes that he took the doctor's advice là sai nha. Phải sửa lại là he now wishes that he had taken the doctor's advice. Sau wish phải lùi 1 thì.

- Trả lời -

- 01/07/2016

Nếu ai học và thi qua TOEIC sẽ thấy bộ đề này tương đương với khung TOEIC khỏang 500-600 điểm, kiểu bộ đề cũng có phần tương tự như kiểu câu hỏi trong TOEIC.

- Trả lời -

- 01/07/2016

Ờ...có lão nào ở Bộ giáo dục hôm rồi có nói chỉ cần ôn Trong Sách Giáo Khoa là được 7-8 điểm???((

- Trả lời -

- 01/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?