Đề thi và bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017

Sáng 23/6, thí sinh làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Bài giải môn Vật lý THPT quốc gia, mã đề 201
1. D2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B
13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B



https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/ly1_2oh5rn7er2c9a.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/ly2_2oh5rn7f7cpl1.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/ly3_2oh5rn7f4r3mr.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/ly4_2oh5rn7eog5s0.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?