Đề thi, bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017: Mã đề 115, 117, 122, 124Bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017:

Mã đề 117

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A2. A3. B4. A5. D6. C7. B8. C
9. A10. B11. D12. D13. A14. A15. A16. B
17. A18. B19. D20. A21. D22. D23. C24. A
25. A26. A27. A28. C29. C30. C31. B32. C
33. D34. D35. A36. B37. B38. D39. B40. D
41. C42. D43. D44. D45. B46. D 47. D48. B
49. C50. BMã đề 115

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. B2. B3. B4. C5. A6. A7. C8. C
9. A10. C11. C12. B13. 14. A15. B16. C
17. B18. B19. B20. A21. B22. C23. C24. D
25. C26. B27. D28.29.30.31.32.
33.34.35.36.37. 38. 39.40.
41.42.43.44.45.46 47.48.
49.50.


Mã đề 122

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A2. D3. C4. A 5. B6. B7. A8. C
9. D10. B11. C12. A13. C14. A15. C16. A
17. A18. D19. B20. D21. A22. B23. C24. B
25. A26. B27. A28. C29. D30. A31. D32. D
33. D34. C35. A36. C37. B38. D39. B40. C
41. B42. B43. A44. C45. D46. D47. D48. C
49. D50. C


Mã đề 124

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. D 2. B3. D 4. B 5. C6. C7. A8. B
9. D10. A 11. B12. A 13. A 14. B 15. B 16. C
17. A 18. C 19. A 20. B 21. C 22. A 23. C 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. C
33. C 34. D 35. B 36. B 37. D 38. D 39. C 40. D
41. D42. B43. C44. C45. D46. A47. A48. B
49. A50. DNguồn:
']http://news.zing.vn/de-thi-bai-giai-mon-toan-thpt-quoc-gia-2017-post756738.html

VIDEO XEM NHIỀU

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?