Đề thi, bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017, mã đề 201, 206, 208

Mã đề 208
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/hoa_hoc_2oh60sitb5pmr.png


[IMG][/IMG]

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/dap-an-hoa-ma-de-201-12-1057528_2oh63tdor5s6d.png

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.


Mã đề 208
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/011_2oh612kr19jf1.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/02_2oh612kqc66ns.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/03_2oh612kq52984.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/04_2oh612kqinmfg.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/19396695_1326159087500915_52224288918618_2oh612kqkqp32.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/19400060_1326159257500898_64745818484657_2oh612kpl7rnc.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/19247794_1326159624167528_64609661567532_2oh612krgknqg.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/19247794_1326159624167528_64609661567532_2oh612krgknqg.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/06/23/thi_sinh_2oh5t0r5nbfb3.png

Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017 mã đề 201

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bình luận
-
Đáp án đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2017 full tất cả mã đề: http://vtc.vn/cap-nhat-dap-an-de-thi-hoa-hoc-thpt-quoc-gia-2017-tat-ca-ma-de-d331658.html

- Trả lời -

- 23/06/2017

GIẢI ĐÚNG KHÔNG ĐÓ?

- Trả lời -

- 23/06/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?