Đây là phản ứng thanh niên yếu đuối nhất quả đất khi bị lĩnh thẻ đỏ!

Chỉ là thẻ đỏ thôi mà. Có cần thiết phải dữ dội vậy không? Kiểu này chắc về tuyệt thực và khóc cả đêm quá. Mà không khéo lại uất ức đập đầu vào gối tự tử cũng nên!

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/04/12/capture_2md8cednqqkkp.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?