Dạy hô hấp nhân tạo thế này bảo sao chả hỏng hết một thế hệ thanh niên!

Thời đại này trai đẹp đã ít thế mà chúng nó lại còn yêu nhau nữa mới rõ khổ chứ. Đã thế trường học lại tạo điều kiện thế này có phải chết không cơ chứ. Khổ thân cho các chị em gái ế chỏng vó cả lên quá các bác ạ.
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?