Đây có phải là kê bảo của gà mái nuôi lâu

Tam Le 4Tam Le 4

19/10/2016/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/img_0576_2nb1smidc6ktd.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/img_0578_2nb1smm0aaqds.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/img_0579_2nb1smmd4m961.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/img_0577_2nb1smn0cn0tp.jpg
mới thịt con gà mái lâu năm to béo thì thấy chỗ buồng trứng có cái cục giống kê bảo Mọi người xem có phải không . E có tìm hiểu trên mạng thì thấy một số nói. Nó là kê gà mà e không giám chắc
Bình luận
-
có thông tin gì chua ban mình cũng đang hóg nè

- Trả lời -

- 19/11/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?