Đây chính là câu hỏi khó nhất Đường lên đỉnh Olympia tuần vừa qua, bạn có giải được?Bản thân câu hỏi này không phải quá khó nhưng trong khoảng thời gian 10 giây ngắn ngủi liệu bạn có tìm ra đáp án chính xác.
Nội dung câu hỏi:
"Cửa hàng có hai loại giỏ hoa quả: loại 1 mỗi giỏ có 4 quả táo, 8 quả lê, loại 2 mỗi giỏ có 7 quả táo, 14 quả lê. Cửa hàng có 25 quả táo, vậy cửa hàng có mấy quả lê?"

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/31/capture_2odqo4256l0f0.png


>> Xem đáp án
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?