Đáp án môn HÓA mã đề 201- đề thi THPT Quốc Gia năm 2017

Liên Trần 3Liên Trần 3

23/06/2017/0

Mã đề 208

41. B42. C43. A44. B45. C46. A47. D48. D
49. D50. B51. D52. D53. D54. B55. C56. D
57. A58. C59. C60. A61. C62. D63. A64. A
65. D66. D67. D68. C69. C70. C71. A72. A
73. C74. A75. A76. C77. A78. C79. C80. C

Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2017:
Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 208

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/011_2oh602fik37hq.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/02_2oh602fim6nqt.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/03_2oh602fip9mmn.jpg

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?