ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TỔNG HỢP CÁC MÃ ĐỀ

Đề thi toán, mã đề 103

https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/6/25/de-toan-1-15299181281201413707509.jpg
Hàng loạt thí sinh được 'cưỡi' xe sang đi thi THPT quốc gia 2018
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/6/25/de-toan-2-15299181281221400756900.jpg
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/6/25/de-toan-3-1529918128124551900592.jpg
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/6/25/de-toan-4-15299181281251221562044.jpg
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/700/2018/6/25/de-toan-5-1529918128127663839458.jpg
Đề toán quá khó, nhiều thí sinh 'toàn khoanh bừa đáp án' trắc nghiệm

Gợi ý bài giải mã đề: 103

Câu 1 - C

Câu 11 - B

Câu 21 - C

Câu 31 -

Câu 41 -

Câu 2 - B

Câu 12 - C

Câu 22 - A

Câu 32 -

Câu 42 -

Câu 3 - D

Câu 13 - B

Câu 23 - B

Câu 33 -

Câu 43 -

Câu 4 - A

Câu 14 - B

Câu 24 -B

Câu 34 -

Câu 44 -

Câu 5 - D

Câu 15 - C

Câu 25 - A

Câu 35 - C

Câu 45 -

Câu 6 - D

Câu 16 - D

Câu 26 - B

Câu 36 -

Câu 46 -

Câu 7 - D

Câu 17 - A

Câu 27 -

Câu 37 -

Câu 47 -

Câu 8 - A

Câu 18 - C

Câu 28 -

Câu 38 -

Câu 48 -

Câu 9 - C

Câu 19 - C

Câu 29 -

Câu 39 -

Câu 49 -

Câu 10 - D

Câu 20 - C

Câu 30 -

Câu 40 -

Câu 50 -

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?