Đáp án đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2017 full mã đề

Doan Hai PhanDoan Hai Phan

23/06/2017/0

Đáp án đề thi Sinh học mã đề 209

[IMG][/IMG]


Đề Sinh học mã đề 209

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/1-1110057_2oh62mf08am7i.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/2-1110171_2oh62mf0bpsgc.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/3-3-11102910_2oh62mf18nf8c.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/4-4-11104810_2oh62mf09s1o0.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/23/5-5-1111086_2oh62mf0rm286.jpg


Nguồn: http://vtc.vn/cap-nhat-dap-an-de-thi-sinh-hoc-thpt-quoc-gia-2017-tat-ca-ma-de-d331661.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?