Đạo chích lịch sự nhất năm: ăn trộm xong viết tâm thư mong nhận được sự tin tưởng

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/14/19113786_1913965215554497_80714575784712_2ofq5p39d0pt2.jpg


Hiếm có thanh niên trộm nào có đạo đức nghề nghiệp như anh chàng trộm này. Đã khuân hết của lại còn viết tâm thư cho khổ chủ để cầu xin sự tin tưởng. Bạn bè ở cùng phòng mà đối xử với nhau thế này, theo các bác thì có nên tin hay không?

Nguồn: Group Không sợ chó
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?