Danh sách 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam trong Hồ sơ Panama

Có 189 cá nhân, tổ chức từ Việt Nam xuất hiện trong một đoạn dữ liệu "Hồ sơ Panama" được công bố sáng nay.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/mossackfonseca-6866-1462844859-1026_2mhagnl81ocg6.jpg

189 người Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama”
Theo thông tin được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố sáng sớm nay (theo giờ Việt Nam), có 214.000 công ty nước ngoài được thiết lập từ 21 quốc gia khác nhau có tên trong loạt danh sách. Tuy nhiên, không phải cứ có tên trong danh sách này là hoạt động phạm pháp.

Theo CNN, ICIJ cho biết sẽ không công bố trực tiếp toàn bộ dữ liệu mà chỉ cung cấp tên tuổi của các cá nhân liên quan, trong đó không bao gồm các thông tin cá nhân về tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ email.


Video sự thật về Hồ sơ Panama (nguồn: VTV)

Trước khi dữ liệu đầy đủ được công bố, tra cứu tên website của ICIJ, người xem tìm thấy 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama, hiện con số trong danh sách chính thức đã tăng lên 189.

Tuy nhiên, Hồ sơ Panama vẫn là dạng tài liệu một chiều và chưa có nhiều xác thực về độ chính xác trong thông tin, nhiều nước và các cá nhân đã bác bỏ những thông tin có trong hồ sơ này.

Báo Giao thông đang tiếp tục liên hệ để xác minh thông tin.

HO THUY NGA

Viet Nam

Panama Papers

TE CUN HONG

Viet Nam

Panama Papers

OLIVIER MOURGUE D'ALGUE

Viet Nam

Panama Papers

Huynh Thanh Nicolas LUONG

Viet Nam

Panama Papers

Nguyen Huu Phuc

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN Le Anh Tuan

Viet Nam

Panama Papers

TRUONG NGUYEN ANH MINH

Viet Nam

Panama Papers

Mrs. Lieselotte DRIEMEL

Viet Nam

Panama Papers

Mr. Dany JAGOT

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN Quoc Linh

Viet Nam

Panama Papers

TRUONG Thi Kim Soan

Viet Nam

Panama Papers

PHUNG Due Anh

Viet Nam

Panama Papers

Ken TRUONG

Viet Nam

Panama Papers

HOANG Tri Khai

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN DUY HUNG

Viet Nam

Panama Papers

MR. STANLEY TEO PHOR AIK

Viet Nam

Panama Papers

VU HOAI THU

Viet Nam

Panama Papers

VO SANG XUAN VINH

Viet Nam

Panama Papers

DINH THI HANG NGA

Viet Nam

Panama Papers

VU Xuan Tung

Viet Nam

Panama Papers

DINH DUONG CHIEN

Viet Nam

Panama Papers

RAINER FREY

Viet Nam

Panama Papers

CHAN CHI MAN

Viet Nam

Panama Papers

JOHN ROBERT TROHA

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN ANH NGOC

Viet Nam

Panama Papers

Philip Jeffery Turner

Viet Nam

Panama Papers

DANA DANECHRAD

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN HUNG MANH

Viet Nam

Panama Papers

TRUONG NGUYEN DUC MINH

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN THANH HUNG

Viet Nam

Panama Papers

TRAN NGOC DUC

Viet Nam

Panama Papers

Lars Johan Gerard De Geer

Viet Nam

Panama Papers

Mr. Jean-Claude LABBE

Viet Nam

Panama Papers

ROLAND BINH NGUYEN

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN Ba Dung

Viet Nam

Panama Papers

DINH THI HANG NGA

Viet Nam

Panama Papers

GEOFFREY ROBERT JONES

Viet Nam

Panama Papers

VU Duc To

Viet Nam

Panama Papers

SONG LIM

Viet Nam

Panama Papers

ADAM JOHN MCCARTY

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN THI NGOC HIEN

Viet Nam

Panama Papers

VU BA CHUONG

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN HOANG LONG

Viet Nam

Panama Papers

FUNG CHIU KWAN

Viet Nam

Panama Papers

HUYNH NU

Viet Nam

Panama Papers

DUONG DUY MY

Viet Nam

Panama Papers

CHU TIEN DAT

Viet Nam

Panama Papers

Vo Minh Thong

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN CANH SON

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN THI PHUONG THAO

Viet Nam

Panama Papers

NGYUEN THI DAO

Viet Nam

Panama Papers

James Scott Edwards

Viet Nam

Panama Papers

Ricardo Sta Isabel Felix

Viet Nam

Panama Papers

Nguyen Quang Nguyen

Viet Nam

Panama Papers

Christian William WIJNBERG

Viet Nam

Panama Papers

Bui Thi Thu Trang

Viet Nam

Panama Papers

PHAM THI THU HA

Viet Nam

Panama Papers

WU ALLEN YAOBIAN

Viet Nam

Panama Papers

ALLEN YAOBIAN WU

Viet Nam

Panama Papers

HUYNH THI MINH TRI

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN KIEN COUNG

Viet Nam

Panama Papers

Mr Anthony William Fowler

Viet Nam

Panama Papers

LE Quoc Son

Viet Nam

Panama Papers

LE Quoc Son

Viet Nam

Panama Papers

VO MINH THONG

Viet Nam

Panama Papers

MRS. CHEN, CHU MING-SHEN

Viet Nam

Panama Papers

THE BEARER

Viet Nam

Panama Papers

THE BEARER

Viet Nam

Panama Papers

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

Viet Nam

Panama Papers

Phan Thi Thuy Dung

Viet Nam

Panama Papers

Mr. Arup Kumar Gupta

Viet Nam

Panama Papers

Florian Kai BENNIT

Viet Nam

Panama Papers

Kim Jae Ho

Viet Nam

Panama Papers

FIRED EARTH LIMITED

Viet Nam

Panama Papers

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

Viet Nam

Panama Papers

ONG JIMMY

Viet Nam

Panama Papers

MICHAEL OSSWALD

Viet Nam

Panama Papers

MR. LIU JIAXI

Viet Nam

Panama Papers

Doan Hong Nam

Viet Nam

Panama Papers

DO THI HAI YEN

Viet Nam

Panama Papers

LE QUANG DAO

Viet Nam

Panama Papers

Ngo Van Tau

Viet Nam

Panama Papers

OLIVIER THOMAS MOURGUE D'ALGUE

Viet Nam

Panama Papers

ALEXANDER KRASNER

Viet Nam

Panama Papers

Mr. TASHMETOV YERSULTAN

Viet Nam

Panama Papers

SHERATON TOWERS, SAIGON, 88 DONG KHOI STREET, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM

Viet Nam

Panama Papers

DO TUAN ANH

Viet Nam

Panama Papers

Pham Thanh Do

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN HOANG UYEN LILIANE

Viet Nam

Panama Papers

IEVAN DANIAR SUMAMPOW

Viet Nam

Panama Papers

Matthew James Millard

Viet Nam

Panama Papers

ONG JIMMY

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN DUY HUNG

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN THI PHUONG THAO

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN NGOC LONG

Viet Nam

Panama Papers

Nguyen Hoang Long

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN CANH SON

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN KIEN COUNG

Viet Nam

Panama Papers

ONG JIMMY

Viet Nam

Panama Papers

NGUYEN MINH TUONG

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Long Hung

Viet Nam

Offshore Leaks

Ernst Moller Jensen Lyth

Viet Nam

Offshore Leaks

Le Vinh Quang

Viet Nam

Offshore Leaks

Dzung Hoang

Viet Nam

Offshore Leaks

Le Quang Vinh

Viet Nam

Offshore Leaks

HOANG HAI ANH

Viet Nam

Offshore Leaks

TRUONG THI HUONG

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Thu Phuong

Viet Nam

Offshore Leaks

Gil C. Cabarrubia

Viet Nam

Offshore Leaks

Ngo Thanh Hang

Viet Nam

Offshore Leaks

Kenneth Richard CLARK

Viet Nam

Offshore Leaks

Richard James Burrage

Viet Nam

Offshore Leaks

YUEN Suzan

Viet Nam

Offshore Leaks

Nicole Vooijs

Viet Nam

Offshore Leaks

PARK JUNGSIK

Viet Nam

Offshore Leaks

Dietrich J Doerp

Viet Nam

Offshore Leaks

Peter R. Ryder

Viet Nam

Offshore Leaks

Lee Tak Kuen, Kenny

Viet Nam

Offshore Leaks

DANH THI TRANG

Viet Nam

Offshore Leaks

Pham Thai Linh

Viet Nam

Offshore Leaks

MARISA VIVANI

Viet Nam

Offshore Leaks

Alexander Egert

Viet Nam

Offshore Leaks

Ly Hoa Quynh Jusuf

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Vinh Son

Viet Nam

Offshore Leaks

Johannes Maria Somers

Viet Nam

Offshore Leaks

Dam Khanh Hung

Viet Nam

Offshore Leaks

Carl August Henrik Wingardh

Viet Nam

Offshore Leaks

Dam Bich Thuy

Viet Nam

Offshore Leaks

Christelle Laure Gabrielle Thomas

Viet Nam

Offshore Leaks

SGL Capital Investment Management Limited

Viet Nam

Offshore Leaks

Preben Hjortlund

Viet Nam

Offshore Leaks

Doan Thi Viet Ha

Viet Nam

Offshore Leaks

Hajo Sauer

Viet Nam

Offshore Leaks

LUONG Vu Quang

Viet Nam

Offshore Leaks

Abdel-Karim Itum

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Son Ha

Viet Nam

Offshore Leaks

Bowie Ho-tung Leung

Viet Nam

Offshore Leaks

Michael Harald Osswald

Viet Nam

Offshore Leaks

Anthony Cox

Viet Nam

Offshore Leaks

Michael Anthony Langrish- Smith

Viet Nam

Offshore Leaks

Peter Dirk Ryan

Viet Nam

Offshore Leaks

WONG Kelly Yin Hon

Viet Nam

Offshore Leaks

Robert Weber

Viet Nam

Offshore Leaks

Le Y Linh

Viet Nam

Offshore Leaks

Le Thi Quyen

Viet Nam

Offshore Leaks

Pham Ngoc Tuan

Viet Nam

Offshore Leaks

Hoang Tien Dzung

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Thi Bich Thuy

Viet Nam

Offshore Leaks

Romain David Paul Duval

Viet Nam

Offshore Leaks

Doan Van An

Viet Nam

Offshore Leaks

Alain Mallart

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Nhat Quang

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Canh Hong Linh

Viet Nam

Offshore Leaks

Mr. Dang Thanh Phong

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Canh Hong Linh

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Thu Ha

Viet Nam

Offshore Leaks

Dung Chi Nguyen

Viet Nam

Offshore Leaks

Per Dalin

Viet Nam

Offshore Leaks

Iwasaki Kazu, Iwasaki Mieko and Iwasaki Yukiko

Viet Nam

Offshore Leaks

Brett Sheradon Gordon

Viet Nam

Offshore Leaks

Lai Thong

Viet Nam

Offshore Leaks

Geoffrey Robert Jones

Viet Nam

Offshore Leaks

E. F. Foley

Viet Nam

Offshore Leaks

HA Quoc Huan

Viet Nam

Offshore Leaks

Le Thi Bich Thuy

Viet Nam

Offshore Leaks

Pascal Najadi

Viet Nam

Offshore Leaks

Adil Ahmad

Viet Nam

Offshore Leaks

Vo Thi Hong Thuy

Viet Nam

Offshore Leaks

Hans-Juergen Braunbach

Viet Nam

Offshore Leaks

Tran Hai Yen

Viet Nam

Offshore Leaks

Le Thi Hong Van

Viet Nam

Offshore Leaks

Charlotte Jane Francis Rollo Walker

Viet Nam

Offshore Leaks

Thomas Bruce Speeger

Viet Nam

Offshore Leaks

Perry Esculier

Viet Nam

Offshore Leaks

Richard William, CRANDALL

Viet Nam

Offshore Leaks

Mai Thi Quynh Hoa

Viet Nam

Offshore Leaks

Lo Ka Wo

Viet Nam

Offshore Leaks

Nguyen Bao Nguyen

Viet Nam

Offshore Leaks

ADRIANO RINALDI

Viet Nam

Offshore Leaks

Phan Cong Binh

Viet Nam

Offshore Leaks

Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf

Viet Nam

Offshore Leaks

PHAM Mai Hien

Viet Nam

Offshore Leaks

Batholomew Knaggs

Viet Nam

Offshore Leaks

Ulrika Margareta Wingardh

Viet Nam

Offshore Leaks

Stephen Lam

Viet Nam

Offshore Leaks

Dirk Salewski

Viet Nam

Offshore Leaks

Do Le Quan

Viet Nam

Offshore Leaks

Michael John LAWRENCE

Viet Nam

Offshore Leaks

Kristof L. J. CLAES

Viet Nam

Offshore Lea
Xem thêm: http://www.baogiaothong.vn/danh-sach-189-ca-nhan-to-chuc-viet-nam-trong-ho-so-panama-d149426.html
Bình luận
-
Việt Nam cũng góp mặt được nhiều anh tài quá nhỉ. CS phòng chống tham nhũng VN có việc làm rôi.

- Trả lời -

- 10/05/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?