Danh hài Trường Giang đậu xe vô ý thức tại cung cư ở

Vy Pham Thi YenVy Pham Thi Yen

01/12/2016/0

Danh hài Trường Giang đậu xe vô ý thức tại lối ra ngay tại chung cư ở gây phiền toái cho những người dân cư ngụ nơi đây và cả bảo vệ chung cư.

FBker Tuan Truong phản ánh vào Group: Bạn Hữu Đường Xa và FB cá nhân.


đđây và
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/01/truong_giang_2nhb8gbmg4ts8.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/01/truong_giang_2_2nhb8gsih5g3o.jpg
Bình luận
-
Phàm đã nói về cái ý thức, thì đây là 1 quá trình được đầu tư lâu dài chứ chẳng thể 1 sớm 1 chiều, và lại càng 0 thể mua nó bằng xiền, cho dù người đó có địa vị gì trong xã hội, nói gì đến danh hài !!!

- Trả lời -

- 01/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?