Đẳng cấp của nhắc bài bạn là đây, tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên quá!

Nhắc thế này thì ghi thế này thì quá chuẩn rồi. Thông minh đến thế là cùng.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/18/13239093_1221175994573319_11002642073439_2migo1qglenag.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/18/13230165_1221176017906650_20821296082271_2migo1hf67mob.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/18/13239123_1221176037906648_12149287584779_2migo1kqrer3g.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/18/13260113_1221176057906646_78365687994520_2migo2ihe7te8.jpg
Bình luận
-
Hay! Mai nói sếp biết

- Trả lời -

- 18/05/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?