Dân tự lập cửa thu tiền ôtô mặc dù không có biển cấm hay cảnh báo

Đường làng từ khu đô thị Xa La thông ra Kim Bài, không có biển cấm hay cảnh báo gì, vậy là dân nhảy ra tự lập cửa thu tiền ôtô ngon lành luôn. Thế là thế nào? Sao không thấy ai vào xử lý vụ này hết vậy?https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/31/1111111111_2ommp6hcsdmdf.png


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm

Bình luận
-
Chắc có cúng kiếng rồi mới ra gác đường như vậy. Luật rừng xài vẫn tốt như thường.

- Trả lời -

- 31/07/2017

Không có gì để ăn cắp thì phải tổ chức ăn cướp.

- Trả lời -

- 31/07/2017

Phép vua thua lệ làng !!

- Trả lời -

- 31/07/2017

Thổ phỉ giờ thành nghề hot rồi bà con ơi!

- Trả lời -

- 31/07/2017

Mạnh thèn nào thèn nấy ăn mà xử cái éo gì

- Trả lời -

- 31/07/2017

...một chút phí để bảo dưỡng đường làng thôi mà...sao phải la zzạạyy...!!!???

- Trả lời -

- 01/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?