Dân tự lập cửa thu tiền ôtô mặc dù không có biển cấm hay cảnh báo

Đường làng từ khu đô thị Xa La thông ra Kim Bài, không có biển cấm hay cảnh báo gì, vậy là dân nhảy ra tự lập cửa thu tiền ôtô ngon lành luôn. Thế là thế nào? Sao không thấy ai vào xử lý vụ này hết vậy?https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/31/1111111111_2ommp6hcsdmdf.png


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?