Dân kêu cứu

Mơ VũMơ Vũ

06/10/2016/0

Mong cộng chung tay giúp doanh nghiệp. Họ đang kêu cứu khắp nơi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/14480728_1105754412839444_25440728608922_2n94knfo1k60n.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/14542292_127912547672544_885987734835437_2n94kp34en8o8.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/14479816_126618011135331_452843093571618_2n94kq3i1d230.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/14591816_126626274467838_280981952700598_2n94krdhlfkc4.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?