Đám mây lạ xuất hiện trên bầu trời Sóc Trăng, chụp được ngay ngày 16/7 ÂL

Hồ Tuấn QuangHồ Tuấn Quang

08/09/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/anh_1_2osec8c7f48nd.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/anh_2_2osec8cf9i3ad.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?