Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Mr TrựcMr Trực

14:42 - 17/09/0

Giới thiệu sơ về Vuototecnica:

Vuototecnica®, là thế hệ thứ hai, là nhà lãnh đạo ở Châu Âu về công nghệ tạo và xử lý chân không.

Chúng tôi có một bí quyết độc đáo cho bề rộng và khớp nối, đã đạt được trong hơn 40 năm bên cạnh khách hàng.

Hợp tác với các công ty hàng đầu khác và lịch sử đã khiến chúng tôi phải cải tiến liên tục nguyên tắc chỉ đạo của mình.

Đó là lý do tại sao các khái niệm như "chất lượng", "được làm theo yêu cầu" và "tính linh hoạt" được coi là một phần quan trọng trong văn hoá công ty của chúng tôi.

Với cách tiếp cận giải quyết vấn đề của chúng tôi, chúng tôi đại diện cho một điểm tham khảo vững chắc cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi hoạt động như một đối tác kỹ thuật thực sự cung cấp không chỉ sản phẩm chất lượng cao mà còn có một loạt các ý tưởng và giải pháp để tối ưu hóa quy trình sản xuất trong nhiều lĩnh vực ứng dụng.

Với một loạt các thành phần chân không như ly chân không, máy bơm chân không, máy phát chân không, pumpsets khí nén và đội ngũ rất tài năng, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Thiết kế và tạo ra các giải pháp cho phép tiết kiệm năng lượng là điều bắt buộc. Trên thực tế, một mặt, nó cho phép giảm đáng kể chi phí sản xuất, chủ yếu ở tất cả các quy trình công nghiệp mà năng lượng sơ cấp có chi phí cao, mặt khác; nó góp phần thúc đẩy tính bền vững môi trường.

Tuy nhiên, các nhà máy chân không thường xuyên bị lạm dụng; quá lớn hoặc bị lãng quên do thiếu thông tin về các công nghệ tạo chân không mới, dẫn đến tiêu thụ nhiều năng lượng.

Hãy liên hệ với chúng tôi công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý để được hỗ trợ giá tốt nhất về sản phẩm Van điện từ Vuototecnica.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/09/17/6992170828_1537170378.jpg

Model sản phẩm:

Art. 18 110 10/160 MT Van chân không Vuototecnica

Art. 18 150 10/160 MT Bơm chân không Vuototecnica

Art. 18 250 20/160 MT Van khí nén Vuototecnica

Art. 01 40 75 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 01 120 90 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 01 150 75 Van điện từ Vuototecnica

Art. 01 300 80 Van chân không Vuototecnica

Art. 01 300 150 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 18 40 75/90 MT Van khí nén Vuototecnica

Art. 18 120 90/90 MT Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 18 150 75/90 MT Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 18 300 80/90 MT Van điện từ Vuototecnica

Art. 18 300 150/90 MT Van chân không Vuototecnica

Art. 01 85 15 M Bơm chân không Vuototecnica

Art. 01 110 10 M Van khí nén Vuototecnica

Art. 01 150 10 M Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 01 250 20 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 18 85 15/90 MT Van điện từ Vuototecnica

Art. 18 110 10/90 MT Van chân không Vuototecnica

Art. 18 150 10/90 MT Bơm chân không Vuototecnica

Art. 18 250 20/90 MT Van khí nén Vuototecnica

Art. 09 03 15 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 09 03 20 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 09 03 25 Van điện từ Vuototecnica

Art. 09 03 10 Van chân không Vuototecnica

Art. 09 01 10 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 09 01 16 Van khí nén Vuototecnica

Art. 09 02 10 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 09 05 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 09 05 16 Van điện từ Vuototecnica

Art. 09 05 99 Van chân không Vuototecnica

Art. 12 01 30 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 12 02 30 Van khí nén Vuototecnica

Art. 12 02 10 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 836 - C6A Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 836 - C2A Van điện từ Vuototecnica

Art. 12 05 10 P Van chân không Vuototecnica

Art. 12 05 10 N Bơm chân không Vuototecnica

Art. 12 05 11 P Van khí nén Vuototecnica

Art. 12 05 11 N Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 12 07 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 12 10 10 Van điện từ Vuototecnica

Art. 12 25 11 Van chân không Vuototecnica

Art. 12 20 10 P Bơm chân không Vuototecnica

Art. 12 35 10 P Van khí nén Vuototecnica

Art. 11 01 10 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 11 02 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 11 03 10 Van điện từ Vuototecnica

Art. 11 04 10 Van chân không Vuototecnica

Art. 11 05 10 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 11 06 10 Van khí nén Vuototecnica

Art. 11 03 50 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 11 05 50 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 11 06 50 Van điện từ Vuototecnica

Art. 11 01 30 Van chân không Vuototecnica

Art. 11 02 30 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 11 03 30 Van khí nén Vuototecnica

Art. 11 04 30 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 11 05 30 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 11 06 30 Van điện từ Vuototecnica

Art. 11 03 80 Van chân không Vuototecnica

Art. 11 05 80 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 11 06 80 Van khí nén Vuototecnica

Art. 04 01 10 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 04 02 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 04 03 10 Van điện từ Vuototecnica

Art. 04 04 10 Van chân không Vuototecnica

Art. VSS 3/8” Bơm chân không Vuototecnica

Art. VSS 1/2” Van khí nén Vuototecnica

Art. 08 85 15 S 1/2” Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 08 85 15 S 3/4” Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 19 01 10 Van điện từ Vuototecnica

Art. 19 01 11 Van chân không Vuototecnica

Art. 19 01 12 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 19 02 10 Van khí nén Vuototecnica

Art. 19 03 10 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 19 04 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 19 02 30 Van điện từ Vuototecnica

Art. 22 01 10 Van chân không Vuototecnica

Art. 14 01 05 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 14 01 10 Van khí nén Vuototecnica

Art. 14 01 15 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 14 02 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 14 03 10 Van điện từ Vuototecnica

Art. 14 05 10 Van chân không Vuototecnica

Art. 14 01 11 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 14 02 11 Van khí nén Vuototecnica

Art. 14 03 11 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 10 02 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 10 03 10 Van điện từ Vuototecnica

Art. 10 04 10 Van chân không Vuototecnica

Art. 10 05 10 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 10 06 10 Van khí nén Vuototecnica

Art. 10 07 10 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 10 08 10 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 10 01 11 Van điện từ Vuototecnica

Art. 10 02 11 Van chân không Vuototecnica

Art. 10 03 11 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 10 04 11 Van khí nén Vuototecnica

Art. 10 05 11 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 10 06 11 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 10 07 11 Van điện từ Vuototecnica

Art. 10 08 11 Van chân không Vuototecnica

Art. 10 01 15 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 10 02 15 Van khí nén Vuototecnica

Art. 10 03 15 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 10 04 15 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 10 05 15 Van điện từ Vuototecnica

Art. 13 01 11 Van chân không Vuototecnica

Art. 13 02 11 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 13 03 11 Van khí nén Vuototecnica

Art. 10 01 15 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 10 02 15 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 10 03 15 Van điện từ Vuototecnica

Art. 10 04 15 Van chân không Vuototecnica

Art. 10 05 15 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 13 01 11 Van khí nén Vuototecnica

Art. 13 02 11 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 13 03 11 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 01 31 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 02 31 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 03 31 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 04 31 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 05 31 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 06 31 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 01 16 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 02 16 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 03 16 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 01 20 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 02 20 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 03 20 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. DDN 14 Van điện từ Vuototecnica

Art. DDN 25 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 01 11 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 02 11 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 03 11 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 04 11 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 05 11 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 06 11 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 01 51 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 02 51 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 03 51 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 04 51 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 05 51 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 06 51 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 03 40 NC Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 03 40 NO Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 04 40 NC Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 04 40 NO Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 05 40 NC Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 05 40 NO Van chân không Vuototecnica

Art. 07 06 40 NC Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 06 40 NO Van khí nén Vuototecnica

Art. 00 07 172 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 00 07 173 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 00 07 03 N Van điện từ Vuototecnica

Art. 00 07 04 N Van chân không Vuototecnica

Art. 00 07 05 N Bơm chân không Vuototecnica

Art. 00 07 06 N Van khí nén Vuototecnica

Art. 00 07 256 N Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 00 07 257 N Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 00 07 258 N Van điện từ Vuototecnica

Art. 00 07 259 N Van chân không Vuototecnica

Art. 00 07 174 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 00 07 260 Van khí nén Vuototecnica

Art. 00 07 63 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 00 07 101 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 00 07 186 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 01 13 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 02 13 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 03 13 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 04 13 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 05 13 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 06 13 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 08 13 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 08 11 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 09 11 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 09 13 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 01 53 Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 02 53 Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 03 53 Van chân không Vuototecnica

Art. 07 04 53 Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 05 53 Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 06 53 Bơm khí nén Vuototecnica

Art. 07 03 43 NC Đại lý Vuototecnica tại Việt Nam

Art. 07 03 43 NO Van điện từ Vuototecnica

Art. 07 04 43 NC Van chân không Vuototecnica

Art. 07 04 43 NO Bơm chân không Vuototecnica

Art. 07 05 43 NC Van khí nén Vuototecnica

Art. 07 05 43 NO Bơm khí nén Vuototecnica

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?