ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ KOGANEI TẠI VIỆT NAM

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

14:47 - 13/06/0

Đại lý phân phối thiết bị Koganei tại Việt Nam

Tăng Minh Phát là đại lý phân phối chính hãng thiết bị của Koganei tại Việt Nam

http://tmplaboratory.com/dai-ly-phan-phoi-thiet-bi-koganei-tai-viet-nam

Koganei VietnamCode: CS3MA
(CS 3MA 5-30VDC)
Koganei VietnamCode: 180-4E1-J62/DC24V
(180-4E1-J62 0.15-0.7Mpa)
Koganei VietnamCode: 180-4E1-83-PLL-DC24V
(180-4E1-83-PLL)
Koganei VietnamCode: MGAS20x30-L
Koganei VietnamModel: MGAS20x70-L
KOGANEI VietnamModel: MED07-E2-E/DC24V
KOGANEI VietnamModel: CDALS40X30
KOGANEI VietnamModel: CDALS40X14
KOGANEI VietnamModel: CDAL40X15
KOGANEI VietnamModel: CDADS32X35
KOGANEI VietnamModel: CDADS25X10-B
Koganei VietnamJA10AA-PS/DC24V (completed code)
(JA10AA-PS-D4)
Koganei VietnamCylinder
DA20x50-A
Code Daniel: DA20*50-A
Koganei VietnamCylinder
RAN20-180-4
Koganei VietnamCylinder
DA20x50-A
Koganei VietnamCylinder
RAN20-180-4
Koganei VietnamCode: DA63*75-8B-8E-Y (DA63x75-8B-8E-Y)
Koganei VietnamCode: DDA80*50 (DDA80x50)
Koganei VietnamCode: CDA63x10-G-W
Note: Pls recheck code
Koganei VietnamCode: CDAS50*15 (CDAS50x15)
Koganei VietnamCode: CDAS40*30-G (CDAS40x30-G)
Koganei VietnamCode: CDAS63*40-G (CDAS63x40-G)
Koganei VietnamCode: DA50*50-8B (DA50x50-8B)
Koganei VietnamCode: CDA63*100 (CDA63x100)
Koganei VietnamCode: CDA63*40 (CDA63x40)
Koganei VietnamCode: CCDA40*150-B-G (CCDA40x150-B-G)
Koganei VietnamCode: CDA63x10-G-W
Note: Pls recheck code
Koganei VietnamCode: CDAS50*15 (CDAS50x15)
Koganei VietnamCode: CDA50*100 (CDA50x100)
Koganei VietnamCode: CDAS63*50-B (CDAS63x50-B)
Koganei VietnamCode: CDA63*20-B (CDA63x20-B)
Koganei VietnamCode: CDA63*20-B (CDA63x20-B)
Koganei VietnamCode: CCDA63*200-G (CCDA63x200-G)
Koganei VietnamCode: CDAS40*15 (CDAS40x15)
Koganei VietnamCode: CDAS100*45-B (CDAS100-45-B)
Koganei VietnamCode: CDAS50*60 (CDAS50x60)
Koganei VietnamCode: CDAS40*75 (CDAS40x75)
Koganei VietnamCode: SGDAQ50*20 (SGDAQ50x20)
Koganei VietnamCode: CDA32*15-G (CDA32x15-G)
Koganei VietnamCode: SGDAQ32*150 (SGDAQ32x150)
Koganei VietnamCode: CDAD63x20-G-W
Note: Pls recheck code
Koganei VietnamAir Cylinder
Code: RAPS10-360-D
Koganei VietnamCylinder
Code: PBDAS10*125-A (PBDAS10x125-A)
Koganei VietnamCylinder
Code: PBDAS16*75 (PBDAS16X75)
Koganei VietnamHydro Checker
Code: HC-3
Koganei VietnamLimit Switch
Code: PBDAS16*150-A ( PBDAS16X150-A)
Koganei VietnamRegulator
Code: FR300-02-A-36W
Koganei VietnamShock Absorber
Code: KSHJ20*16-02 (KSHJ20X16-02)
Koganei VietnamAir Cylinder
Code: CBDA25*10 (CBDA25X10)
Koganei VietnamAir Cylinder
Code: DA40*250-A-3 (DA40250-A-3)
Koganei VietnamAir Cylinder
Code: MBDAS6*8 (MBDAS6X8)
Koganei VietnamController
Code: KSC21
Koganei VietnamLimit Switch
Code: CDAS16*10 (CDAS16X10)
Koganei VietnamPressure Gauge
Code: GS1-50-DL-T
Koganei VietnamPressure Gauge
Code: GS520
Note: Discontinued
Koganei VietnamSpeed Regulator
Code: RB-2460
Note: Discontinued
Koganei VietnamValve
Code: 280-4E1(DC24V)
Koganei VietnamCode: CDAS80*25
Koganei VietnamCode: VA250A
Koganei VietnamCode: 050LE1-01-SR
Pls confirmed the voltage AC100/200V
Koganei VietnamDA40*50
Koganei VietnamDV25*30
Pls confirm the voltage DC24V/AC100V/AC200V
Koganei VietnamVPS062-4E1-70-DC24V
Code confirmed
Koganei VietnamCode: 180-4E1-PSL
(180-E41-PSL)
Koganei VietnamCode: VA250A
Koganei VietnamCode: 181E1-AC200V
Koganei VietnamCode: CDAT32*5*10
Koganei VietnamCode: TBDA10*40
Koganei VietnamCode: TBDA10*40
Koganei VietnamCode: CS4MB
Koganei VietnamCode: MED07-E2-E-DC24V
Koganei VietnamCode: KSHE6X10
Koganei VietnamCode: RDN100-J4
Koganei VietnamBDALS6X10
Air Cylinder
Koganei Vietnam2 CBDAS25X10-B-7
Koganei Vietnam030-4E1-AC100V ( correct code)
Koganei VietnamBDALS6X10
Air Cylinder
Koganei Vietnam2 CBDAS25X10-B-7
Koganei Vietnam030-4E1-AC100V ( correct code)
Koganei VietnamModel: 180-4E2-PSL-DC24V
Weight: 1600 gram
Koganei VietnamModel: 110-4E2-PSL-DC24V
Weight: 2600 gram
Koganei VietnamModel: 180E1-PSL-DC24V
Weight: 1100 gram
Koganei VietnamModel: 110-4E1-PSL-DC24V
Weight: 1600 gram
Koganei VietnamModel: 110-4E1-PSL-DC24V
Weight: 1700 gram
Koganei VietnamModel: FR600-03
Wieght: 600 gram
Koganei VietnamModel: PBDATS16X45X30
Weight: 150 gram
Koganei VietnamModel: CBDAS25X10-B-7
Weight: 350 gram
Koganei VietnamModel: CDADS16X25-B-22W
Weight: 200 gram
Koganei VietnamModel: 110E1-PSL-DC24V
Weight: 850 gram
Koganei VietnamCode: 110-4E2-PSL (110-4E2-PSL)
(24VDC)
Koganei VietnamCode: 180E1-PSL-DC24V
(180E1-PSL)
Koganei VietnamCode: 110-4E1-PSL-DC24V
(110-4E1-PSL(24VDC))
Koganei VietnamCode: FR600-03
Koganei VietnamCode: PBDATS16*45*30 (PBDATS16x45x30)
Koganei VietnamCode: CBDAS25*10-B-7 (CBDAS25x10-B-7)
Koganei VietnamCorrect: CDADS16*25-B-22W
(Code: CDADS16x25-B)
Koganei VietnamCode: 180-4E2-PSL
(24VDC)
KOGANEI VietnamCorrect: CDADS32X35
(Cylinder CDADS32x55)
Koganei VietnamCorrect: 243-4E2-17W-24VDC
(Model: 243-4E2-17W)
Koganei VietnamCode: DAC 20X25
Koganei VietnamModel: C191W
Koganei Vietnam180-4E1-83-PLL-L1
DC24V
Koganei VietnamCode: AFDPGL-18-ZE135A1
Koganei VietnamCode: CDAS16X10-B
Air Cylinder
Weight: 2.8 kg
Koganei VietnamCode: CDAS20X35
Air Cylinder
Weight: 2-5 kgs
Koganei VietnamCode: MED07-E2-E-DC24V
Weight: 0.5 kg
Koganei VietnamCode: PBDAS-16x150 (P B D A S -16x150)
Koganei VietnamCode: NHBDPA-20
Koganei VietnamCode: NHBDPG-16
Koganei VietnamCode: ORV-16X250
Koganei VietnamCorrect: ORC10x125-L-ZG530B2
(Code: ORC10x125-L-2G530B2)
Koganei VietnamCode: ORV-16X150
Koganei VietnamCode: T-CDAS50X200
Note: Please confirm the code
Koganei VietnamCode: ZG530B
Koganei VietnamCode: DAD25*60
Koganei VietnamCode: DAC40*170
Koganei VietnamCode: DA20*45
Koganei VietnamCode: CJL-8*1
Koganei VietnamCode: MGAS8*20-R
Koganei VietnamCode: 200-4E1/AC110V
Koganei VietnamCode: CDAS16X10-B
Air Cylinder
Weight: 2.8 kg
Koganei VietnamCode: CDAS20X35
Air Cylinder
Weight: 2-5 kgs
Koganei VietnamCode: MED07-E2-E-DC24V
Weight: 0.5 kg
Koganei VietnamCorrect: 050-4E1-01-LF-DC24V
Weight: 0.5 kg / pcs
(050-4E1-01-LF 24VDC)
Koganei VietnamCode: ZS10X50 (ZS10*50)
Koganei VietnamModel: X88M-ED
STN1:FMC-T100
STN2-5: FMX110-4E1-DC24V
STN6: FMX110-4KE2-DC24V
STN7: FMX113-4KE2-DC24V
Koganei Vietnam110-4E1-83-DC24V
(Code: 110-4E1-83)
Koganei Vietnam110-4E1-83-AC100V
(Code: 110-4E1-83)
Koganei VietnamFilter regulator
FR-150-02
Koganei VietnamSolenoid valves
062E1-2-21-DC24V
Koganei VietnamModel: ZG530A
Koganei VietnamModel: ZG530A
Koganei VietnamModel: SGDAK16X30-RL (SGDAK 16x30-RL)
Koganei VietnamCorrect: 243-4E2-17W-24VDC
(Model: 243-4E2-17W)
Koganei VietnamCode: DAC 20X25
Koganei VietnamModel: C191W
Koganei Vietnam180-4E1-83-PLL-L1
DC24V
Koganei VietnamCode: AFDPGL-18-ZE135A1
Koganei VietnamCode: CDAS16X10-B
Air Cylinder
Weight: 2.8 kg
Koganei VietnamCode: CDAS20X35
Air Cylinder
Weight: 2-5 kgs
Koganei VietnamCode: MED07-E2-E-DC24V
Weight: 0.5 kg
Koganei VietnamCode: DAD25*60
Koganei VietnamCode: DAC40*170
Koganei VietnamCode: DA20*45
Koganei VietnamModel: ZG530A
Koganei VietnamModel: ZG530A
Koganei VietnamModel: SGDAK16X30-RL (SGDAK 16x30-RL)
Koganei VietnamCode: DA20X125
Koganei VietnamCode: RAN20-180-4 (Ran 20-180-4)
Koganei VietnamAir Cylinder
Code: DA20x50 (DA 20x50)
Koganei VietnamPressure Gauge
Code: GP3P-40
Koganei Vietnam110-4E1-DC24V
Note: DC24V was just our assumption. :Please check voltage.
(Code: 110-4E1)
Koganei VietnamAir Cylinder
Code: PBDA10X30
Koganei VietnamModel: 2503V
Koganei VietnamFilter regulator
FR-150-02
Koganei VietnamSolenoid valves
062E1-2-21-DC24V
Koganei VietnamCode: W240-4E2-L (24VDC)
Koganei VietnamModel: DDA50x35-227W
Koganei VietnamSolenoid valve
F10T1-PL-DC24V
1set=4solenoid + sole
(F10T1-PL )
Koganei VietnamCylinder
NSA10x15
Koganei VietnamCylinder
MGA12x50-R-MSF-ZE1
Note: Please confirm the code
Koganei VietnamCylinder
Correct: MGAPS8X20-R-ZE135A2
(MAGAPS8x20-R-ZE135A2)
Koganei VietnamCylinder
MGA12x50-L-MSF-ZE1
Note: Please confirm the code
Koganei VietnamCylinder
Correct: MGAPS8X20-L-ZE135A2
(MAGAPS8x20-L-ZE135A2)
Koganei VietnamCylinder
NSA10x15
Koganei VietnamAir valve
Model: 250-4H
Koganei VietnamCylinder
NSA10x15
Koganei VietnamCylinder
MGA12x50-R-MSF-ZE1
Note: Please confirm the code
Koganei VietnamCylinder
Correct: MGAPS8X20-R-ZE135A2
(MAGAPS8x20-R-ZE135A2)
Koganei VietnamCylinder
MGA12x50-L-MSF-ZE1
Note: Please confirm the code
Koganei VietnamCylinder
Correct: MGAPS8X20-L-ZE135A2
(MAGAPS8x20-L-ZE135A2)
Koganei VietnamCylinder
NSA10x15
Koganei VietnamCode: SGDAQ 20X60
Koganei VietnamValve solenoid 5/2
W240-4E1-L-4W DC24V
Koganei VietnamCylinder Koganei
JDAF 40x20B
Koganei VietnamCylinder Koganei
SGDAQ 20X60
Koganei VietnamCode: KSHJ20x16C-01
Koganei VietnamCode: 100E1-LF-AC200V
Koganei VietnamCode: 250-4H
Note: Standard code
Koganei VietnamValve solenoid 5/2
W240-4E1-L-4W DC24V
Koganei VietnamCylinder Koganei
JDAF 40x20B
Koganei VietnamCylinder Koganei
SGDAQ 20X60
Koganei VietnamModel: CCDAS20-100
Koganei VietnamCCDAS20*100
Koganei Vietnam SC6-M5MA
Koganei Vietnam 501E1
AC100V/AC200V
Koganei Vietnam 501E1
DC24V
Koganei Vietnam 062E1
AC100V/AC200V
Koganei Vietnam 062E1
DC24V
Koganei VietnamModel: 110-4E1-J43-83-PLL-1L-DC24V
Koganei VietnamCode: ZE-135A
Length of the Wire:1000mm
(ZE-135)
Koganei VietnamCode: ZE-135B
Length of the Wire:3000mm
(ZE-135)
Koganei VietnamCode: CS4MB
Koganei VietnamCode: ZC-205A
Length of the Wire:1000mm
(ZC-205)
Koganei VietnamCorrect: KSHE6X10
(KHSE6X10)
Koganei VietnamCode: BDAL16X10-3B
Koganei VietnamCorrect: CCDAS 12x100-B
(Code: CCADS 12x100-B)
Koganei VietnamCorrect: CBDA 25x5-B-G
(Code: CBAD 25x5-B-G)
Koganei VietnamCode: ZE-135
Note: Pls confirm the length of the Wire
Koganei VietnamCode: CS4MB
Koganei VietnamCode: ZC-205
Note: Pls confirm the length of the Wire
Koganei VietnamCode: KHSE6X10
Note: Pls confirm the length of the Wire
Koganei VietnamCode: CSA20x15-B-G
Koganei VietnamCode: DAC 20X40
Koganei VietnamCode: CSA20x15-B-G
Koganei VietnamCode: DAC 20X40
Koganei VietnamCode: CDA16X10
Koganei VietnamCode: CDA12X10
Koganei VietnamCode: DAB20X100-4
Koganei VietnamModel: KSHJ6×4c-01
Koganei VietnamCode: 180-4E1-AC100V
pls confirm the voltage !!!
Koganei VietnamCode: CBDAS 25X10-B-7
Koganei VietnamCode: DTY-ZKCRU
Controller Unit
Koganei VietnamCode: DTY-ELK01-S
Ionizer
Koganei VietnamCode: DTY-EPS
EP sensor
Koganei VietnamCode: DTY-EPU
EP monitor
Koganei VietnamCode: 2503V
Koganei VietnamCode: 180E1-PSL-DC24V (180E1-PLS)
Koganei VietnamCDAS 20x35
Koganei VietnamCorrect: CDAS 16x15
(CDAS 15x15 JIG)
Koganei VietnamCorrect: CDAS16X16
(CDAS 15x15 JIG)
Koganei VietnamCorrect: DAB 20x100-4
(20x100-4SLIM)
Koganei VietnamCorrect: CBDAS 25x5-B-G
(CBDAS 25x5-B-G JIG)
Koganei VietnamBDAS 16x10
Koganei VietnamCorrect: CDAS 16x10B
(CDS 16x10B JIG)
Koganei VietnamCode: DTY-ZKCRU
Controller Unit
Koganei VietnamCode: DTY-ELK01-S
Ionizer
Koganei VietnamCode: DTY-EPS
EP sensor
Koganei VietnamCode: DTY-EPU
EP monitor
Koganei VietnamModel: PU408-75
Koganei VietnamModel: PUM408-PA
Koganei VietnamModel: PUM408-HA
Koganei VietnamCode: SGDAPQ12X75-ZE102B2
Koganei VietnamCode: PBDAS10X100-ZC205B2
Koganei VietnamCode: PS410A
Koganei VietnamCode: TDA6X20-ZC130A2
Koganei VietnamCode: SGDAPQ20X30-ZE102B2
Koganei VietnamCode: CDAS20X35
Koganei VietnamCode: ZC153A
Koganei VietnamCode: CS11TA
Koganei VietnamModel: HC3
Koganei VietnamCode: DA25x75
Koganei VietnamCode: KKF-200
Note: Discontinued Cant Replaced now
Koganei VietnamCode: FN900-06
Koganei VietnamCode: MF1000-06
Koganei VietnamCode: 600-4E2-03-AC220V
Koganei VietnamC191WY
Note: Pls confirm the code
Koganei VietnamAIR PILOTED VALVE
Code: 125A-2
Koganei VietnamCode: 110-4E1-PLL-AC100V
Koganei VietnamCode: 180-4E1
AC200V or AC100V
Note: Pls confirm the Voltage
Koganei VietnamCode: DAB20*150-2 (DAB 20x150-2)
Koganei VietnamCode: F10T0-PS3
DC24V
Koganei VietnamCode: CDAS16*15-B
(CDAS16X15-B JIG)
Koganei VietnamCode: SQE
Koganei VietnamCode: DA63*75 (DA6375)
Note: Pls confirm the code again
Koganei VietnamCode: PBDA10*10-M
Koganei VietnamCode: TWDA20*50-HA
Koganei VietnamCode: A010E1-37W
Koganei VietnamCode: A010E1-44W
Koganei VietnamCode: A040-4E1-56W
Koganei VietnamCode: A010E1-55W
Koganei VietnamRAT30-90-SS2
Koganei VietnamNHBDPA-20
Koganei VietnamNHBDPA-16
Koganei VietnamCDAS16*10-B
Koganei VietnamCDAS12*10-B
Koganei VietnamRANS8-180-4
Koganei VietnamORV16*200 (ORV16-200)
Koganei VietnamCSA20*10
Koganei VietnamSGDA16*10
Koganei VietnamORV16*250-ZE135B2
Koganei VietnamNHBDPG-10
Koganei VietnamNHBDPA-10
Koganei VietnamKSHA6*8-F
Koganei VietnamKSHJ8*5-01
Koganei VietnamTBDA10*60 (TBDA10×60)
Koganei VietnamF10M10NJ-JR
Koganei VietnamF10T1-PN-DC24V
Koganei VietnamCode: JDAF40*20-B
Koganei VietnamModel: DA63x35-A
Cylinder
Koganei VietnamDDA50*50-5-ZC130B2-419W
(DDA50*50-5-ZC130B2-419 W)
Cylinder
Koganei VietnamCode: CDAD63*25-R-949W (CDAD 63*25-R-949W)
Koganei VietnamCode: KP-3.5-F
Koganei VietnamModel: TBDAM 32*80
Koganei VietnamModel: 8-60D
Koganei VietnamModel: 8-60F
(80-60F)
Koganei VietnamModel: FR602-03-5W
Koganei VietnamModel: MF400-03-F1-6W
Koganei VietnamModel: GS1-50-DL-T
Koganei VietnamModel: 600V-04
Koganei VietnamOffice recommand: F10LT1-FJ6-PL-132W-DC24V
(GF10T1-23W;0.2-0.7Mpa;DC24V)
Koganei VietnamModel: C300-03-A-D
Koganei VietnamValve
Model: 243-4E2-13-13W
DC24V
Koganei VietnamCode: CDAS 40x100-B-R-G-1-ZE135-A-1
Koganei VietnamModel: 600-4E2-03-AC200V
Koganei VietnamModel: 600-4E2-AC200V
Koganei VietnamValve
Model: VV250AE1-62
DC24V
Koganei VietnamCylinder
Model: XDAA16*75-L-SSL-ZC653A2
(XDAA16X75-L-SSL-ZC653A2)
Koganei VietnamModel: 181E1-60W-DC24V
(181E1-60W
(0.15~0.7 MPa)- 24VDC)
Koganei VietnamCylinder
Model: 180-4E1-J63_PLL-AC100V
Koganei VietnamPitton
Code: JDAS 20x25-B
Koganei VietnamPitton
Code: PBDA 10x45A
Koganei VietnamHand driver cylinder
Model: CS-MBDAS8x8-ZE255A2
Koganei VietnamHand driver cylinder
Model: CS-MBDAS8x8-ZE255A2
Koganei VietnamSolid State Type Sensor Switch ZG553 Series
Model: ZG553B
Koganei VietnamFillter
Model: FR600-03
0.05-0.83MPa
Koganei VietnamBearing
Model: CRE14*1.5 (CRE 14x1.5)
Koganei VietnamRegulator vavle
Type: R152-01
Koganei VietnamSolenoid Valve
Model: 180-4E1-83
220 VAC
Koganei VietnamCode: W240-4E1-L-4W
AC100V/AC200V
Koganei VietnamCode: W240-4E1-L-4W
DC24V
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?