Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

mrgiauhgpmrgiauhgp

16:14 - 13/09/0

Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

Giải pháp Ethernet công nghiệp của Moxa được thiết kế riêng để mở rộng hội tụ mạng tự động cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi. Với sự hỗ trợ từ các giải pháp Moxa, nhiều mạng công nghiệp có thể được thống nhất thành một giải pháp tích hợp Ethernet tích hợp duy nhất bao gồm kết nối có dây, không dây và bảo mật.

Đại lý Moxa

Giới thiệu về Moxa vietnam :

Thiết bị Moxa được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị Moxa chính hãng tại Việt Nam.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/09/13/7681008248_1536830080.jpg

Moxa vietnam

Nport Moxa

Đại lý Moxa

Thiết bị mạng Moxa

Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

Switch Ethernet EN50155

Thiết bị mạng không dây AWK-3191

Thiết bị mạng không dây WAC-2004

Nport P5150A

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu TCF-142

Model Moxa :

A52-DB25F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. adapter. DB25F Cable

A52-DB9F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. adapter. DB9F Cable

A53-DB25F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter. DB25F Cable

A53-DB9F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter. DB9F Cable

ADP-DB9M-DB9M MINI ADAPTER DB9/M-DB9/M DE-311

ADP-RJ458P-DB9F RJ45 to DB9 Female adapter

ADP-RJ458P-DB9M RJ45 to DB9 Male adapter Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

C104H w/o Cable 4 Port ISA Board, w/o Cable, RS-232

C104H/PCI-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232

C104H/PCI-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232

C104H-DB25M 4 Port ISA Board, w/ DB25M Cable, RS-232

C104H-DB9M 4 port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-232

C104HS/PCI-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS/PCI-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS-DB25M 4 Port ISA Board, w/ DB25M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS-DB9M 4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-232, w/ Surge

C168H 8 Port ISA Board, RS-232

C168H/PCI 8 Port PCI Board, RS-232

C168HS 8 Port ISA Board, RS-232, w/ Surge

C218T/PCI 8 Port UPCI Board, RS-232

C32010T 8-32 Port ISA Board

C32010T/PCI 8-32 Port UPCI Board

C32020T Connection Cable 200CM, 10-pin

C32030T C320T Series CPU Module

C32045T 8 Port UART module, RS-232, DB25F

C32047T 8 Port UART module, RS-232, DB25M

C32050T C320T Series Power Adaptor, US Plug

C32061T 8 Port UART module, RS-422, DB25F

C32065T 8 Port UART module, RS-422, w/ Isolation, DB25F

C32071T 8 Port UART module, RS-232, w/ Surge, DB25F

C32080T 8 Port basic modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32081T 16 Port basic modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32082T 8 Port extension modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32083T 16 Port extension modules, RS-232, 10-pin RJ45

CA-104 4 Port PC/104 Board, RS-232 Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

CA-104-T 4 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature

CA-108 8 Port PC/104 Board, RS-232

CA-108-T 8 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature

CA-114 4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485

CA-114-T 4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485

CA-132 2 Port PC/104 Board, RS-422/485

CA-132I 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation

CA-132I-T 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CA-132-T 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, Wide Temperature

CA-134I 4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation

CA-134I-T 4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CB-108 8 Port PC/104+ Board, RS-232

CB-108-T 8 Port PC/104+ Board, RS-232, Wide Temperature

CB-114 4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485

CB-114-T 4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485, Wide Temperature

CB-134I 4 Port PC/104+ Board, RS-422/485, w/ Isolation

CB-134I-T 4 Port PC/104+ Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CB-602I w/o Cable 2 Port CANbus PC/104+ Module, w/Isolation, 0 to 55℃ Temperature

CBL-F20M25x2-50 CBL-F20M25x2-50

CBL-F20M9x2-50 CBL-F20M9x2-50

CBL-F37M37-1M Cable/CBL-F37M37-100 apply to C32082T/C32083T

CBL-F40M25x4-50 CBL-F40M25x4-50

CBL-F40M9x4-50 CBL-F40M9x4-50

CBL-F9M9-150 150 cm DB9 Female to DB9 Male Cable

CBL-F9M9-20 Cable

CBL-M25M9x2-50 Cable/CBL-M25M9x2-50

CBL-M37M25x4-30 Cable/CBL-M37M25x4-30

CBL-M37M9x4-30 Cable/CBL-M37M9x4-30

CBL-M44M25x4-50 Cable/CBL-M44M25x4-50

CBL-M44M9x4-50 Cable/CBL-M44M9x4-50

CBL-M44M9x4-50 (POS) Cable/CBL-M44M9x4-50(POS)

CBL-M62F62-150 Cable/CBL-M62F62-150 (Apply for OPT8-M9)

CBL-M62M25x8-100 Cable/CBL-M62M25x8-100

CBL-M62M62-150 Cable/CBL-M62M62-150 (Apply for OPT8 A/B/F/K/S/Z)

CBL-M62M9x8-100 Cable/CBL-M62M9x8-100

CBL-M68F62-150 Cable (CBL-M68F62-150)

CBL-M68M25x8-100 Cable/CBL-M68M25x8-100 (SCSI VHDCI 68 male to 8-port DB25 male connection)

CBL-M68M62-150 Cable (CBL-M68M62-150)

CBL-M68M9x8-100 Cable/CBL-M68M9x8-100(SCSI VHDCI 68 male to 8-port DB9 male connection) Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

CBL-M78M25x8-100 Cable/CBL-M78M25x8-100

CBL-M78M9x8-100 Cable/CBL-M78M9x8-100

CBL-PJ21NOPEN-BK-30 CBL-PJ21NOPEN-BK-30

CBL-RJ458P-100 RJ45 Ethernet cross over cable

CBL-RJ45F25-150 8pin RJ45 to female DB25 connection cable, 150cm, for NPort 5210, 5610

CBL-RJ45M25-150 8pin RJ45 to male DB25 connection cable, 150cm, for NPort 5210, 5610

CBL-RJ45SF25-150 8pin RJ45 to female DB25 connection shielded cable, 150cm

CBL-RJ45SF9-150 8pin RJ45 to female DB9 connection shielded cable, 150cm

CBL-RJ45SM25-150 8pin RJ45 to male DB25 connection shielded cable, 150cm

CBL-RJ45SM9-150 8pin RJ45 to male DB9 connection shielded cable, 150cm

CBL-USBA/B-100 CBL-USBA/B-100 BE w/Bag

CBL-USBAP-50 Cable

CI-104J 4 Port ISA Board, RS-232, RJ45

CI-132 2 Port ISA Board, RS-422/485

CI-132I 2 Port ISA Board, RS-422/485, w/ Isolation

CI-132IS 2 Port ISA Board, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CI-134-DB9M 4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485

CI-134I-DB9M 4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

CI-134IS-DB9M 4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CN20030 CN20030 Connection CBL RJ45/10P/F25 1.5M

CN20040 CN20040 Connection CBL RJ45/10P/M25 1.5M

CN20060 CN20060 Connection CBL RJ45/10P/M9 1.5M

CN20070 CN20070 Connection CBL RJ45/10P/F9 1.5M

CN2510-16 16 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2510-16-48V 16 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, +-48 VDC

CN2510-8 8 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2510-8-48V 8 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, +-48 VDC

CN2610-16 16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2610-16-2AC 16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2610-8 8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2610-8-2AC 8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2650-16 16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V to 240V

CN2650-16-2AC 16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2650-16-2AC-T 16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V, -40~75℃

CN2650-8 8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V to 240V

CN2650-8-2AC 8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2650-8-2AC-T 8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V, -40~75℃

CN2650I-16 16 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CN2650I-16-2AC 16 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, Dual 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CN2650I-8 8 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CN2650I-8-2AC 8 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, Dual 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CP-102E 2 Port PCIe Board, RS-232

CP-102EL-DB9M 2 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

CP-102U 2 Port PCI Board, RS-232 Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam

CP-102UL-DB9M 2 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

CP-102UL-T 2 Port UPCI Board, Cable, RS-232, Low Profile, Wide Temperature

CP-102U-T 2 Port PCI Board, RS-232, Wide Temperature

CP-104EL-A w/o Cable 4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232, Low Profile

CP-104EL-A-DB25M 4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232, Low Profile

CP-104EL-A-DB9M 4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

CP-104JU 4 Port UPCI Board, RS-232, RJ45

CP-104JU-T 4 Port UPCI Board, RS-232, RJ45, Wide Temperature

CP-104UL w/o Cable 4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232, Low Profile

CP-104UL-DB25M 4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232, LowProfile

CP-104UL-DB9M 4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, LowProfile

CP-104UL-T 4 Port UPCI Board, RS-232, Low Profile, Wide Temperature

CP-112UL-DB9M 2 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, Low Profile

CP-112UL-I-DB9M 2 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

CP-112UL-I-T 2 Port UPCI Board, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile, Wide Temperature

CP-112UL-T 2 Port UPCI Board, RS-232/422/485, Low Profile, Wide Temperature

CP-114-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485

CP-114-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485

CP-114EL 4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114EL-DB25M 4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114EL-DB9M 4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114EL-I 4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114EL-I-DB25M 4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114EL-I-DB9M 4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114I w/o Cable 4 Port PCI Board, w/o Cable, 4P-422/485, w/ Isolation

CP-114I-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

CP-114I-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

CP-114IS-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CP-114IS-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CP-114S-DB25M 4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Surge

CP-114S-DB9M 4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Surge

CP-114UL w/o Cable 4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-DB25M 4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-DB9M 4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-I 4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

CP-114UL-I-DB25M 4 Port UPCI Board, w/DB25M Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

CP-114UL-I-DB9M 4 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

CP-114UL-I-T 4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile, Wide Temperature

CP-114UL-T 4 Port UPCI Board, RS-232/422/485, LowProfile, Wide Temperature

CP-116E-A w/o cable 16 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/ Surge

Đại lý phân phối Moxa tại Việt Nam, Nport Moxa vietnam, Uport Moxa vietnam, Đại lý Moxa, Moxa vietnam, Thiết bị mạng Moxa, Thiết bị điều khiển Moxa, Bộ chuyển đổi Moxa

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com 

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?