Đại lý OMEGA

mrgiauhgpmrgiauhgp

06/11/2017/0

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com

Mr Giàu : 0938 906 663

Email: giau@hgpvietnam.com

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : OMEGA, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump....

Thiết bị OMEGA được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Đại lý OMEGA.

OMEGA vietnam.

https://2.bp.blogspot.com/-cIMnMO5RcQY/Wf1F2lwmIaI/AAAAAAAACIs/eIufTdoU4SAh7PjDDZ0l9GBiMnjQwgZnACLcBGAs/s320/images-1-6.jpg

Model :


PX419-100GI PX429-015GI PX409-050GV

10 in-H2O 25 mb PX409-10WGV PX419-10WGV PX429-10WGV

1 69 mb PX409-001GV PX419-001GV PX429-001GV

2.5 172 mb PX409-2.5GV PX419-2.5GV PX429-2.5GV

5 345 mb PX409-005GV PX419-005GV PX429-005GV

15 1 PX409-015GV PX419-015GV PX429-015GV

30 2.1 PX409-030GV PX419-030GV PX429-030GV

50 3.4 PX409-050GV PX419-050GV PX429-050GV

100 6.9 PX409-100GV PX419-100GV PX429-100GV

150 10.3 PX409-150GV PX419-150GV PX429-150GV

250 17.2 PX409-250GV PX419-250GV PX429-250GV

500 34.5 PX409-500GV PX419-500GV PX429-500GV

750 51.7 PX409-750GV PX419-750GV PX429-750GV

1000 69 PX409-1.0KGV PX419-1.0KGV PX429-1.0KGV

1500 103 PX409-1.5KGV PX419-1.5KGV PX429-1.5KGV

2500 172 PX409-2.5KGV PX419-2.5KGV PX429-2.5KGV

3500 241 PX409-3.5KGV PX419-3.5KGV PX429-3.5KGV

5000 345 PX409-5.0KGV PX419-5.0KGV PX429-5.0KGV

5 345 mb PX409-005AV PX419-005AV PX429-005AV

15 1 PX409-015AV PX419-015AV PX429-015AV

30 2.1 PX409-030AV PX419-030AV PX429-030AV

50 3.4 PX409-050AV PX419-050AV PX429-050AV

100 6.9 PX409-100AV PX419-100AV PX429-100AV

150 10.3 PX409-150AV PX419-150AV PX429-150AV

250 17.2 PX409-250AV PX419-250AV PX429-250AV

500 34.5 PX409-500AV PX419-500AV PX429-500AV

750 51.7 PX409-750AV PX419-750AV PX429-750AV

1000 69 PX409-1.0KAV PX419-1.0KAV PX429-1.0KAV

10 in-H2O 25 mb PX409-10WG5V PX419-10WG5V PX429-10WG5V

1 69 mb PX409-001G5V PX419-001G5V PX429-001G5V

2.5 172 mb PX409-2.5G5V PX419-2.5G5V PX429-2.5G5V

5 345 mb PX409-005G5V PX419-005G5V PX429-005G5V

15 1 PX409-015G5V PX419-015G5V PX429-015G5V

30 2.1 PX409-030G5V PX419-030G5V PX429-030G5V

50 3.4 PX409-050G5V PX419-050G5V PX429-050G5V

100 6.9 PX409-100G5V PX419-100G5V PX429-100G5V

150 10.3 PX409-150G5V PX419-150G5V PX429-150G5V

250 17.2 PX409-250G5V PX419-250G5V PX429-250G5V

500 34.5 PX409-500G5V PX419-500G5V PX429-500G5V

750 51.7 PX409-750G5V PX419-750G5V PX429-750G5V

1000 69 PX409-1.0KG5V PX419-1.0KG5V PX429-1.0KG5V

1500 103 PX409-1.5KG5V PX419-1.5KG5V PX429-1.5KG5V

2500 172 PX409-2.5KG5V PX419-2.5KG5V PX429-2.5KG5V

3500 241 PX409-3.5KG5V PX419-3.5KG5V PX429-3.5KG5V

5000 345 PX409-5.0KG5V PX419-5.0KG5V PX429-5.0KG5V

5 345 mb PX409-005A5V PX419-005A5V PX429-005A5V

15 1 PX409-015A5V PX419-015A5V PX429-015A5V

30 2.1 PX409-030A5V PX419-030A5V PX429-030A5V

50 3.4 PX409-050A5V PX419-050A5V PX429-050A5V

100 6.9 PX409-100A5V PX419-100A5V PX429-100A5V

150 10.3 PX409-150A5V PX419-150A5V PX429-150A5V

250 17.2 PX409-250A5V PX419-250A5V PX429-250A5V

500 34.5 PX409-500A5V PX419-500A5V PX429-500A5V

750 51.7 PX409-750A5V PX419-750A5V PX429-750A5V

1000 69 PX409-1.0KA5V PX419-1.0KA5V PX429-1.0KA5V

PX429-015GI,

10 in-H2O 25 mb PX409-10WGI PX419-10WGI PX429-10WGI

1 69 mb PX409-001GI PX419-001GI PX429-001GI

2.5 172 mb PX409-2.5GI PX419-2.5GI PX429-2.5GI

5 345 mb PX409-005GI PX419-005GI PX429-005GI

15 1 PX409-015GI PX419-015GI PX429-015GI

30 2.1 PX409-030GI PX419-030GI PX429-030GI

50 3.4 PX409-050GI PX419-050GI PX429-050GI

100 6.9 PX409-100GI PX419-100GI PX429-100GI

150 10.3 PX409-150GI PX419-150GI PX429-150GI

250 17.2 PX409-250GI PX419-250GI PX429-250GI

500 34.5 PX409-500GI PX419-500GI PX429-500GI

750 51.7 PX409-750GI PX419-750GI PX429-750GI

1000 69 PX409-1.0KGI PX419-1.0KGI PX429-1.0KGI

1500 103 PX409-1.5KGI PX419-1.5KGI PX429-1.5KGI

2500 172 PX409-2.5KGI PX419-2.5KGI PX429-2.5KGI

3500 241 PX409-3.5KGI PX419-3.5KGI PX429-3.5KGI

5000 345 PX409-5.0KGI PX419-5.0KGI PX429-5.0KGI

5 345 mb PX409-005AI PX419-005AI PX429-005AI

15 1 PX409-015AI PX419-015AI PX429-015AI

30 2.1 PX409-030AI PX419-030AI PX429-030AI

50 3.4 PX409-050AI PX419-050AI PX429-050AI

100 6.9 PX409-100AI PX419-100AI PX429-100AI

150 10.3 PX409-150AI PX419-150AI PX429-150AI

250 17.2 PX409-250AI PX419-250AI PX429-250AI

500 34.5 PX409-500AI PX419-500AI PX429-500AI

750 51.7 PX409-750AI PX419-750AI PX429-750AI

1000 69 PX409-1.0KAI PX419-1.0KAI PX429-1.0KAI

PX409-100GI PX419-100GI PX429-015GI

DP41-S CX5302

DP41-E PT06F10-6S

DP41-B PS-4G

DP25B-S PS-4E

DP25B-E PS-4D

DP25B 4-Digit Precision Mete

DP25B-E

DP25B-S

LVU-150-R $275 Ultrasonic sensor PP 3 x 3⁄4 NPT

LVU-151-R 385 Ultrasonic sensor PFA 3 x 3⁄4 NPT

LVU-152-R 285 Ultrasonic sensor PP 4.5 x 3⁄4 NPT

LVU-153-R 395 Ultrasonic sensor PFA 4.5 x 3⁄4 NPT

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?