Đại lý IBA tại Việt Nam - Hệ thống scada IBA tại Việt Nam - IBA AG vietnam - Module IBA

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

03/02/2018/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/03/9332661159_1517626541.png
IBA LogicIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA Logic-V4IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PDA-V6IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA AnalyzerIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA Link-SM-64-ioIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA NET750IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PDA-S7-AnalyzerIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBABM-DPM-SIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PDA-Interface Ethernet IPIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA BM-CANIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PADU-8IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA Link-SM-128V-i-2oIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PADU16-MIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA BM-DĐCSIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA FOB-4i-DIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA QDRIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA Dat-CoordinatorIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PADU-S-ITIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA QPanelIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
IBA PDA-V6-1024IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaPDA-Interface-Modbus-TCP-ClientIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaDAQ-SIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.170000IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaPADU-S-IT-2×16IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124021IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaPADU-S-CMIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124030IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xAI-10VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124100IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xAI-20mAIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124110IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS4xADIOIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124120IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xAO-10VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124150IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xAO-20mAIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124160IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xDI-220VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124200IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xDI-24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124201IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
MS32xDI-24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124210IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
32 DI signals,+/-24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xDIO-24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124220IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
16 DI/DO signals,+/-24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS16xDO-2AIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124250IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
16 DO signals, 2A, max 55VDCIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS32xDO-24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124260IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
32 DO signals, 24VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS8xICPIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124300IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemsIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
8 ICP signals ,16Bit,+/-5VIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS8xIEPEIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124302IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
8 IEPE signals ,24BitIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS4xUCOIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124310IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
4 Universal Counter Input ,16BitIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS8xAI-110VACIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124500IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
8 AI signals,110VAC, 16BitIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS4xAI-380VACIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124521IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
4 AI signals, 380VAC, 16BitIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS3xAI-1AIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124600IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
3 AI signals,16Bit, +/- 3A DCIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS3xAI-5AIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124610IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
3 AI signals,16Bit, +/-15A DCIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
ibaMS3xAI-1A/100AIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Product number: 10.124620IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
Process coupling: Modular SystemIBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam
3 AI signals,16Bit, 1A/100A – (2xADC)IBA vietnam, dai ly IBA Vietnamiba-ag vietnam

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?