Đại lý Dresser Masoneilan

mrgiauhgpmrgiauhgp

06/11/2017/0

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com

Mr Giàu : 0938 906 663

Email: giau@hgpvietnam.com

Công ty chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên về Xuất Nhập Khẩu các thiết bị như : Dresser Masoneilan, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump....

Thiết bị Dresser Masoneilan được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Đại lý Dresser Masoneilan.

Dresser Masoneilan vietnam.

https://4.bp.blogspot.com/-NS8kveXC8Ak/Wf_B7j1LNiI/AAAAAAAACJE/6oA1FK-oNhQmR3fOmy8MFynGDgbho2gcwCLcBGAs/s320/Van%2BDresser%2BMasoneilan.jpg

Van Dresser Masoneilan


Model :


Van Dresser 1749WB

Van Dresser 1740WD

Van Dresser 3538W

Van Dresser 1705RRWB

Van Dresser 1705RWD

Van Dresser 2.5IBV 2.125-3200wxw

Seat Bushing. Dresser valve 1.5- 1811JD-0-6X1-22- WSC Inlet/Outlet, size: l.5”/2.5”

Disc. Dresser valve 1.5- 181 UD-0-6Xl-22-WSC Inley/Outlet size: 1.5”/2.5″

Seat Bushing. Dresser valve 1.5-1811JD-0-6X1-22-WSC Inlet/Outlet size: 1.5″/2.5″

Disc. Dresser valve 1.5-1811JD-0-6X1-22-WSC Inlet/Outlet size: 1.5″/2.5″

Van Dresser Masoneilan, Relief valve 2.5-1811LB-0-6X1-22-WSC

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Relief valve 2.5-1811LB-0-6X1-22-WSC

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Van Dresser Masoneilan Việt Nam Relief valve 2.5-1811LB-0-6X1-22-WSC

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan 31000 Series Rotary Control Valve

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan High Performance Butterfly Control Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan Butterfly Control Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Becker V0 Control Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Masoneilan Spring Diaphragm Actuators

Van Dresser Masoneilan Việt Nam 87/88 Pneumatic Multi-Spring Diaphragm Actuators

Van Dresser Masoneilan Việt Nam 37/38 Masoneilan Spring-Diaphragm Actuators

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Pumps

Van Dresser Masoneilan Việt Nam DDHF Multistage Centrifugal Pump

Van Dresser Masoneilan Việt Nam DDHF Centrifugal Pumps

Van Dresser Masoneilan Việt Nam DDHM High-Pressure Diffuser Barrel Multistage Pump

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Gas Turbines

Van Dresser Masoneilan Việt Nam PGT25+ to PGT25+G4 uprate

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Heavy-duty gas turbines

Van Dresser Masoneilan Việt Nam MS5001

Van Dresser Masoneilan Việt Nam MS5002 C & D

Van Dresser Masoneilan Việt Nam MS5002E

Van Dresser Masoneilan Việt Nam MS6001B

Van Dresser Masoneilan Việt Nam MS7001EA

Van Dresser Masoneilan Việt Nam MS9001E

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated 1700

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 1511

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 1541/1543

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 1811

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 1900/P

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 1982

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 2478

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 2700

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 3500

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 3900 MPV

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 2900 MPV

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 2900-40

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 4900 MPV

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Consolidated Type 13900

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated Nuclear Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated 3700

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated Type 1541-3

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated Type 1543-3

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated Type 31533VX

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated Type 31700

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated type 3700

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated type 1541-3 and 1543-3

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated type 31533VX and 1525VX

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Consolidated Type 31700

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan Digital Valve Positioners:

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan FVP Fieldbus Valve Positioner

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan SVI II AP Performance Digital Positioner

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan SVI FF Valve Positioner

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan SVi1000 Digital Positione

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan 35002

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan 36005

Van Dresser Masoneilan Việt Nam PGT25 (LM2500)

Van Dresser Masoneilan Việt Nam PGT25+

Van Dresser Masoneilan Việt Nam PGT25+G4

Van Dresser Masoneilan Việt Nam LM6000

Van Dresser Masoneilan Việt Nam LMS100

Van Dresser Masoneilan Việt Nam PGT25 to Hi-Flow uprate

Van Dresser 1749WB

Van Dresser 1740WD

Van Dresser 3538W

Van Dresser 1705RRWB

Van Dresser 1705RWD

Van Dresser 2.5IBV 2.125-3200wxw

Seat Bushing. Dresser valve 1.5- 1811JD-0-6X1-22- WSC Inlet/Outlet, size: l.5”/2.5”

Disc. Dresser valve 1.5- 181 UD-0-6Xl-22-WSC Inley/Outlet size: 1.5”/2.5″

Seat Bushing. Dresser valve 1.5-1811JD-0-6X1-22-WSC Inlet/Outlet size: 1.5″/2.5″

Disc. Dresser valve 1.5-1811JD-0-6X1-22-WSC Inlet/Outlet size: 1.5″/2.5″

Van Dresser Masoneilan, Relief valve 2.5-1811LB-0-6X1-22-WSC

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Relief valve 2.5-1811LB-0-6X1-22-WSC

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Van Dresser Masoneilan Việt Nam Relief valve 2.5-1811LB-0-6X1-22-WSC

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan 31000 Series Rotary Control Valve

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan High Performance Butterfly Control Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Masoneilan Butterfly Control Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Becker V0 Control Valves

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Masoneilan Spring Diaphragm Actuators

Van Dresser Masoneilan Việt Nam 87/88 Pneumatic Multi-Spring Diaphragm Actuators

Van Dresser Masoneilan Việt Nam 37/38 Masoneilan Spring-Diaphragm Actuators

Van Dresser Masoneilan Việt Nam Dresser Pumps

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?