Đại lý Deublin tại Việt Nam, Deublin Viet Nam Distributor

Mr TrựcMr Trực

11:00 - 25/10/0

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý đại lý Deublin tại Việt Nam

Địa chỉ : Số 21/17G Đường số 11, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/10/25/9517122674_1540439883.jpg

Giới thiệu:

Công ty DEUBLIN là Nhà sản xuất khớp nối quay hàng đầu của thế giới

Công ty DEUBLIN là nhà sản xuất hàng đầu của khớp nối quay - một thiết bị cơ khí cho phép chuyển chất lỏng áp lực từ một nguồn sản phẩm vào máy quay để sưởi ấm, làm mát hoặc chuyển giao lực chất lỏng.

UNION SM 1/4 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1-14 UNS LH Email:truc@hpqtech.com

UNION TC/C 1-14 UNS RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1-14 UNS RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1/2 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 5/8-18 UNF RH Hotline:0938.371.389.

UNION 5/8-18 UNF LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1/4 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1/4 NPT LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1/4 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 1/4 BSP LH Hotline:0938.371.389.

UNION 1/8 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 3/8-24 UNF LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1/4 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 5/8-18 UNF RH Rotary union Deublin

UNION 3/8 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION 5/8-18 UNF LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1/4 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION M16X2 RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/8 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 1-14 UNS RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1-14 UNS LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1/2 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 3/4 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/4 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 3/4-16 UNF LH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/4-16 UNF RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 3/8-24 UNF RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1-14 UNS LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/4 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 3/4 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/4 BSP LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 5/8-18 UNF LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 5/8-18 UNF RH .655 PLT Khớp nối xoay Deublin

UNION 1/2 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 1/2 BSP LH Hotline:0938.371.389.

UNION 1-14 UNS RH Email:truc@hpqtech.com

UNION CG/C 1/2 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION CG/C 1/2 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION TC/C 2 NPT LH Rotary union Deublin

UNION TC/C 2 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION TC/C 2 BSP LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 2 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1/2 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION TC/C M22X1.5 RH Rotary union Deublin

UNION M27X1.5 RH 28MM PLT Hotline:0938.371.389.

UNION CG/C 3/4 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION CG/C 3/4 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248 Khớp nối xoay Deublin

UNION CG/C 3/4 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 3/4 BSPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION CG/C 3/4 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION CG/C 3/4 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION CG/C 3/4 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248 Rotary union Deublin

UNION CG/C 1 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 BSP RH Email:truc@hpqtech.com

UNION TC/C 1 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 3/8 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/8 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 1/2 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/4 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1-14 UNS RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 3/4 NPT LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1-14 UNS LH Rotary union Deublin

UNION 3/4 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1/2 BSP LH Email:truc@hpqtech.com

UNION TC/C 1/2 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION TC/C 1/2 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1/2 NPT LH Rotary union Deublin

UNION 3/4-16 UNF RH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/4-16 UNF LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1/2 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 2 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 2 NPT LH Rotary union Deublin

UNION 2 BSP LH Hotline:0938.371.389.

UNION TC/C 2 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 2 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 2-12 UN LH Khớp nối xoay Deublin

UNION TC/C 1 1/2 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 1 1/2 NPT LH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 1/2 BSP RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 3/4 BSP LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION TC/C 3/4 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION TC/C 3/4 NPT LH Rotary union Deublin

UNION TC/C 1-14 UNS RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1 NPT LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1 1/2-12 UNF RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1 1/2-12 UNF LH Rotary union Deublin

UNION 1 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 BSP LH Email:truc@hpqtech.com

UNION TC/C 1 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION TC/C 1 NPT LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1 1/4 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 1 1/4 NPT LH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 3/4-12 UN RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1 3/4-12 UN LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1 1/4 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION TC/C 1 1/4 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 1 1/4 BSP LH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/8 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 3/8 NPT LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 5/8-18 UNF RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 5/8-18 UNF LH Rotary union Deublin

UNION 3/8 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/8 BSP LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1 1/2 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1 1/2 BSP LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 2-12 UN RH Rotary union Deublin

UNION TC/C 3/4 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION TC/C 3/8 BSP RH Email:truc@hpqtech.com

UNION TC/C 2-12 UN RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION M35X1.5 LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 2 1/2 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 2 1/2 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION 2 1/2 NPT LH Email:truc@hpqtech.com

UNION TC/C 2 1/2 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION TC/C 2 1/2 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION TC/C 2 1/2 NPT LH Rotary union Deublin

UNION 2 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION 2 NPT LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 2 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 2 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1 1/2 NPT LH Rotary union Deublin

UNION 1 1/2 BSP RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 1/2 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1 1/2 BSP LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 2-12 UN RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 2-12 UN LH Rotary union Deublin

UNION SC/SC 1 1/2 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/8 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 3/8 NPT LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 5/8-18 UNF RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 5/8-18 UNF LH Rotary union Deublin

UNION SC/SC 3/8 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION SC/SC 3/8 NPT LH Email:truc@hpqtech.com

UNION SC/SC 5/8-18 UNF RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION SC/SC 5/8-18 UNF LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/8 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 3/8 BSP LH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 1/4 NPT RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1 1/4 NPT LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1 3/4-12 UNF RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1 1/4 BSP RH Rotary union Deublin

UNION SC/SC 1 1/4 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION SC/SC 1 1/4 NPT LH Email:truc@hpqtech.com

UNION SC/SC 1 1/4 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1 NPT RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1 NPT LH Rotary union Deublin

UNION 1 1/2-12 UNF RH Hotline:0938.371.389.

UNION 1 1/2-12 UNF LH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1 BSP LH Khớp nối xoay Deublin

UNION SC/SC 1 NPT RH Rotary union Deublin

UNION SC/SC 1 NPT LH Hotline:0938.371.389.

UNION SC/SC 1 1/2-12 UNF RH Email:truc@hpqtech.com

UNION SC/SC 1 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION SC/SC 1 BSP LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/4 NPT RH Rotary union Deublin

UNION 1/2 NPT LH Hotline:0938.371.389.

UNION 3/4-16 UNF RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 3/4-16 UNF LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 1/2 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1/2 BSP LH Rotary union Deublin

UNION SC/SC 1/2 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION SC/SC 3/4-16 UNF RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1/2 NPT RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION SC/SC 3/4-16 UNF LH Khớp nối xoay Deublin

UNION SC/SC 1/2 BSP RH Rotary union Deublin

UNION 3/4 NPT LH Hotline:0938.371.389.

UNION 1-14 UNS RH Email:truc@hpqtech.com

UNION 1-14 UNS LH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION 3/4 BSP RH Khớp nối xoay Deublin

UNION 3/4 BSP LH Rotary union Deublin

UNION SC/SC 3/4 NPT RH Hotline:0938.371.389.

UNION SC/SC 3/4 NPT LH Email:truc@hpqtech.com

UNION SC/SC 3/4 BSP RH Đại lý Deublin tại Việt Nam

UNION SC/SC 1 1/2-12 UNF LH Khớp nối xoay Deublin

UNION 1 3/4-12 UNF LH Rotary union Deublin

UNION 1 1/4 BSP LH Hotline:0938.371.389.

UNION SC/SC 1 3/4-12 UNF RH Email:truc@hpqtech.com

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?