Đại gia chơi xe đang chuộng biển tỉnh, liệu luật về việc bấm số theo trình tự còn tác dụng?

Ví dụ một đại gia chơi xe 76A - 076.76. Tức là họ phải chờ 7.675 xe. họ mới đem con xe yêu quý ra bấm biển là trúng phóc?

Quả là kiên nhẫn! Mua con xe, phải đi ngồi chờ ở nơi bấm biển là "số bao nhiêu rồi?", đợi đúng đến con số 76.75 thì mới vào?

Đại gia mà vất vả thế này thì em chẳng muốn làm đại gia đâu?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/08/12219544-772374506223865-47552-8544-3347_2mlhdip81cfbn.jpg


Nhiều đại gia chọn cho mình cách tạo biển số đẹp khác, biển số lặp cùng đầu số địa phương. Nếu đứng riêng lẻ, những đầu số địa phương đôi khi không hề đẹp theo quan niệm truyền thống. Nhưng khi các số tiếp theo lặp thành cặp, thì biển số dễ nhớ và trở thành biển đẹp.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/08/13010737-1021807487904473-2418-1824-2802_2mlhdip8fnjbb.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/08/13312899-885706951557286-75380-3051-7389_2mlhdip8m1mqb.jpg>> Xem thêm hình ảnh

[linkEmbed]/threads/nhung-sieu-xe-sieu-sang-bien-dep-nhat-viet-nam.550507[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/08/1012828_571310632946931_1717473031_n_2in_2in226raa3r94.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Làm gì có chuyện "bấm số theo luật" mà mang ra đây hỏi? Thế mấy biển đẹp ở đâu ra mà cứ vào tay mấy xe xịn của đại gia, quan lại? Còn dân đen bấm ra toàn số nhìn thấy "bỗng dưng muốn khóc" không thôi? Có gì đâu. Kho số để người nghèo bấm toàn số chiếu dưới. Số chiếu trên cất kho để ... bán dần!!!!

- Trả lời -

- 10/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?