Đã xuất hiện thánh nhọ Tết này! =)))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/09/12661988_10153867038320365_7624449145981_2m42kjjpcm3j7.jpg
Bình luận
-
Khú.....khú....quá nhọ là đằng khác.

- Trả lời -

- 09/02/2016

Mượn cái máy phục hồi nguyên trạng của Doreamon chiếu cái là xong!

- Trả lời -

- 10/02/2016

VÀo HSBC thử xem xem k chừng nó đổi cho tờ khác

- Trả lời -

- 11/02/2016

Dán lại xài đc k ta

- Trả lời -

- 11/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?