Đã mắt với bộ ảnh kỷ yếu "Trở về tuổi thơ", chụp kỷ yếu là phải sáng tạo như này chứ

Trangairi2505Trangairi2505

06/10/2016/0

Nếu được quay về thời sinh viên, chắc chắn mình cũng phải quất bộ ảnh kỷ yếu thật độc đáo cho đỡ phí hoài.

Các bạn sinh viên Bách Khoa đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo với ý tưởng tái hiện lại ký ức tuổi thơ một thời.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_7-1559396_2n946nldmb587.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_10-1559447_2n946nld5mtcn.jpghttps://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_5-1559284_2n946nldm12tc.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_1-1559172_2n946nldpbgpf.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_4-1559111_2n946nlcrsgro.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_3-1559060_2n946nldnn7sm.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_11-1559508_2n946nldlq3oq.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/anh_12-1559559_2n946nlcbjt8q.jpg


Mộc mạc, thôn quê... thế nhưng những gì mà 14 thành viên tập thế lớp Sư phạm kỹ thuật - Công nghệ thông tin thể hiện lại mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

http://www.vtc.vn/bo-anh-ky-yeu-tro-ve-tuoi-tho-cua-sinh-vien-bach-khoa-hut-dan-mang-d279894.html
Bình luận
-
thêm mấy trò chơi dân gian nữa thì quá đẹp

- Trả lời -

- 06/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?