Đã có đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2018: Môn Địa mã đề 301

nam phucnam phuc

06:33 - 27/06/0

Xem đáp án môn Địa THPT quốc gia năm 2018 Các mã đề

Đáp Án Đề Thi Môn Địa -Kỳ Thi THPT Quốc Gia Năm 2018,

NHDIA NHẤT & CHÍNH XÁC NHẤT

Đăng ký tải đáp án đề thi- kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 về điện thoại . ngay khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố, thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:
.
Soạn tin: DAP <môn thi> < mã đề> gửi tới 8732.
.
Ví dụ : Bạn muốn biết đáp án môn Địa mã đề 301 Bạn soạn tin như sau:
.
Soạn tin: DAP DIA 301 gửi 8732

.

Các mã đề khác:

Mã đề: 302 soạn tin: DAP DIA 302 gửi 8732
Mã đề: 302 soạn tin: DAP DIA 302 gửi 8732
Mã đề: 303 soạn tin: DAP DIA 303 gửi 8732
Mã đề: 304 soạn tin: DAP DIA 304 gửi 8732
Mã đề: 305 soạn tin: DAP DIA 305 gửi 8732
Mã đề: 306 soạn tin: DAP DIA 306 gửi 8732
Mã đề: 307 soạn tin: DAP DIA 307 gửi 8732
Mã đề: 308 soạn tin: DAP DIA 308 gửi 8732
Mã đề: 309 soạn tin: DAP DIA 309 gửi 8732
Mã đề: 310 soạn tin: DAP DIA 310 gửi 8732
Mã đề: 311 soạn tin: DAP DIA 311 gửi 8732
Mã đề: 312 soạn tin: DAP DIA 312 gửi 8732
Mã đề: 313 soạn tin: DAP DIA 313 gửi 8732
Mã đề: 314 soạn tin: DAP DIA 314 gửi 8732
Mã đề: 315 soạn tin: DAP DIA 315 gửi 8732
Mã đề: 316 soạn tin: DAP DIA 316 gửi 8732
Mã đề: 317 soạn tin: DAP DIA 317 gửi 8732
Mã đề: 318 soạn tin: DAP DIA 318 gửi 8732
Mã đề: 319 soạn tin: DAP DIA 319 gửi 8732
Mã đề: 320 soạn tin: DAP DIA 320 gửi 8732
Mã đề: 321 soạn tin: DAP DIA 321 gửi 8732
Mã đề: 322 soạn tin: DAP DIA 322 gửi 8732
Mã đề: 323 soạn tin: DAP DIA 323 gửi 8732
Mã đề: 324 soạn tin: DAP DIA 324 gửi 8732

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?