Đã có đám cưới nhà ai chất chơi như này chưa: Dùng chiếu thay thảm để rước dâu nhé

Lần đầu tiên nhìn thấy một đám cưới trải nguyên dàn chiếu từ ngõ vào đến nhà để rước dâu. Không biết là ý tưởng sáng tạo của chủ nhà hay phong tục ở đây nó thế nữa. Đám cưới này ở Vĩnh Phúc nhé.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/21687423_1624358814301073_42582835380339_2p0s0jdggkl6o.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/21768261_1624358830967738_54428092746687_2p0s0jdgs2jbh.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/25/21764783_1624358864301068_80101967562049_2p0s0jdiej4tl.jpg


Nguồn: KSC
Bình luận
-
"Quảng cáo "sản phẩm cho gia đình thôi mà!!!... "Một công đôi chuyện!!! "....rảnh!!!!???

- Trả lời -

- 25/09/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?