Cười văng hàm với thánh nhọ lần đầu làm chuyện ấy: Tưởng chuyện của 2 người mà cả triệu người biết

Sơn_Tùng_MTPSơn_Tùng_MTP

21/12/2016/0

Chuyện tưởng của 2 người giờ thành của cả triệu người rồi. Không biết nên buồn thế nào nữa.https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2016/05/30/13310563_286259911708997_277460960998631_2mk81mt9bqe5k.jpg

Thánh nhọ của năm: đầu tư cả triệu tiền dưa mà chẳng đong đưa được gái! =))))

Xem đầy đủ nội dung trích dẫnNguồn: Cơm gà
Bình luận
-
Chịu không nổi!

- Trả lời -

- 21/12/2016

Nhọ hơn cái lọ.

- Trả lời -

- 21/12/2016

=))

- Trả lời -

- 21/12/2016

mọe cười lộn ruột khúc cuối Vê lờ haha

- Trả lời -

- 21/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?