Cười rụng rốn với kiểu chỉ đạo có 1-0-2 của Hữu Thắng trên sân, bảo sao gọi toàn cầu thủ Nghệ An, Hà Tĩnh!

Chỉ đạo trận đấu theo phong cách Hữu Thắng . Vụ này chắc phải nhờ mấy bác " xứ Nghệ " phiên dịch hộ rồi. Nghĩ mấy ông cầu thủ Bắc nghe xong chắc tẩu hỏa nhập ma quá!

Sub cho bác nào cần:
"Vinh ơi. Vinh ơi.... Vinh ơi.
Nhắc thằng Hải đừng có ra ngoài biên rứa.
Mẹ hấn, cứ đá được quả lại chạy ra ngoài biên".


>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/06/27376142925_40d3bc1510_o_2ml8j4opftp98.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?