Cười không nhặt được mồm khi nghe nam thanh niên này hát Duyên Phận bằng... tiếng Anh

[embedPost]
[/embedPost]
Hãy cùng nghe chàng trai tâm sự về "Duyên phận" của mình bằng phiên bản tiếng Anh cực bá đạo sẽ khiến bạn không thể tin được.
Bình luận
-
[embedPost] Định chép lai nguyên văn bài hát xem ý bài nầy là gì, nhưng... ...ha...ha... Hiểu Chết Liền! [/embedPost] Trên Vitalk có nhiều bác giỏi tiếng Việt lẩn tiếng Anh, nếu hiểu và có rảnh làm ơn thông dịch dùm cái coi nào, em xin váy 3 lạy tôn làm Si Fu... Đây nhé: [embedPost]Born as girl Don't love anyone Future is seen as wide river long road The house's lonely Brothers Síters're still lítype to be a burden Teacher Mother find love for me And wish me to have the stability Couple in love doesn't make sense Scared they arrive, I cry after advise Don't love before how can it be is love good for you and me How to measure how deep river's And will their love last forever Through years by years, live in the peace Love him to be filled with tears Deep as the sea how to believe Don't reach land, don't know where is clear Then they come with relatives and gifts One day in love makes me be a good wife...[/embedPost] Thôi nhiêu cũng tạm đủ, bài dài quá viết không hết, mỏi tay rồi mấy bác ơi... ...hì...hì... [embedPost][/embedPost]

- Trả lời -

- 17/01/2017

25 năm sống ở tây phương cực lạc...iem nhìn vào lyrics bài này iem rối quá, hok biết đại ý, đại khái nói về cái gì

- Trả lời -

- 18/01/2017

Đã nói biết chết liền mà Hi...Hi...

-

- 18/01/2017

Ca xỉ bắn tiếng Anh, mắt lim dzim theo điệu nhạc trông thật tội nghiệp! Hỏng biết tác giả lời bài hát học In gờ lít ở đâu mà dặt lời nhạc quá "xiu" nghe muốn xỉu luôn!, nhưng được cái xinh giai...

- Trả lời -

- 18/01/2017

Đề nghị đi qua Mỹ hát cho dân Mễ nghe đi

- Trả lời -

- 18/01/2017

Trong phần tiếng Anh có từ "Teacher Mother", có thể được dịch từ cụm "thầy mẹ", :d

- Trả lời -

- 17/01/2017

Chứ không phải : Mẹ thầy à?

-

- 18/01/2017

bác này hát Duyên Phận làm em nhớ hồi nhỏ có lần coi Mạnh Quỳnh ca cải lương bằng tiếng anh

- Trả lời -

- 20/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?