Cười không ngậm được mồm với thực đơn tiếng Anh của quán ăn Việt Nam, Google dịch hân hạnh tài trợ

Khi tiếng Anh đạt đẳng cấp thượng thừa, ghi nhớ nhé, rau muống là 'spoon', đậu là 'oil'. Thích nhất món 'chickem turn around'. Người nước ngoài mà vào quán này ăn thì cũng khóc thét vì không thể thẩm thấu được trình độ tiếng Anh này thôi. Bó tay thật.


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18839047_1708760389163987_30511694946646_2oeq17iaafq10.jpg

Quay là 'turn', quay cả con thì gọi 'turn around'.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18881718_1708760455830647_64862153684847_2oeq17ial9igl.jpg

Củ là 'old', quả là 'too'???


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18839360_1708760515830641_67718104915969_2oeq17ic26ac7.jpg

Rau cần = 'vegetables need'.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18813827_1708760605830632_34196707998334_2oeq17id2f8fp.jpghttps://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18881806_1708760472497312_89270549620422_2oeq17ie2dnce.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18835560_1708760589163967_39905800289807_2oeq17ieffpji.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18922007_1708760545830638_55760715248210_2oeq17josb1h5.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18893474_1708760432497316_12890347559610_2oeq17jpdnhii.jpg


Nguồn: NEU Confessions
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?