Cùng xem những chia sẻ để đời của phượt thủ Hoạch Lê Duy: Quả là cảm động

Vâng, vẫn là Set đồ Huyền thoại: Cái áo + khăn kẻ + giầy f1. Đáng nhẽ anh phải là nhà văn mới đúng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/15241352_1211320498953264_51119148681871_2nhfbjbde94rd.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/15318020_1211320502286597_54904610259860_2nhfbjbfh8fjo.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2016/12/02/lo_anh_giuong_chieu_cua_phuot_thu_tu_suo_2nhef3abdi8dk.jpg

Lộ diện phượt thủ chuyên đi dạo các diễn đàn gạ phụ nữ lên giường rồi chụp ảnh lại

Xem đầy đủ nội dung trích dẫnhttps://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/15202695_1211320398953274_56075846819681_2nhfbjb87lnnf.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/15283951_1211320395619941_23937045712658_2nhfbjbckng9s.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/15338865_1211320402286607_27595229717690_2nhfbjbf8snt3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/02/15267709_1211320505619930_79259104671626_2nhfbjbd5tco0.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?