Cục Nghệ thuật biểu diễn có 15/25 công chức là lãnh đạo: Quy trình lỗi?

Nhiều lãnh đạo quá nên dạo gần đây hay ban hành mấy cái chiện ở đẩu ở đâu ý nhỉ.

Theo đó, 15/25 công chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) giữ chức vụ từ cấp phó phòng trở lên. Lao động hợp đồng nhưng được giao làm công tác chuyên môn.

Cục NTBD hiện tại có 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng, Phòng Kế toán, Phòng Nghệ thuật, Phòng Quản lý biểu diễn, Phòng Quản lý băng đĩa, Phòng Văn học), Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn và Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Tổng nhân sự trong 6 phòng của Cục NTBD có 25 công chức và 7 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn (chưa kể tạp vụ, lái xe, bảo vệ). Có đến 4/6 phòng có người chưa đủ tiêu chuẩn về ngạch công chức và 2/6 phòng chuyên môn có biên chế dưới 3 người.

Điều đáng lưu ý là 15/25 công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ cấp phó phòng trở lên. Có trường hợp lao động hợp đồng nhưng vẫn được giao làm công tác chuyên môn.

Trong 12 người được ký hợp đồng lao động làm tại Văn phòng Cục, có ông Phan Tuấn Anh, nhân viên hợp đồng, lại đang làm công việc chuyên môn như: tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn ở bộ phận một cửa – vị trí thường bố trí người có trình độ, kinh nghiệm.

Phòng Quản lý biểu diễn, từ khi ông Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục NTBD (từ tháng 3/2017) thì đến nay phòng này đang khuyết vị trí Trưởng phòng. Đây là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hiện có 4 người nhưng chỉ 2 người là công chức và đều giữ chức Phó phòng (Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Lê Huy), cùng 2 nhân viên hợp đồng.

Có thể nói phòng Quản lý biểu diễn có 100% là lãnh đạo. Bởi theo quy định, sử dụng nhân viên hợp đồng làm công tác chuyên môn của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước là không phù hợp.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/26/nguyen_dang_chuong_epli_2o8m2crhm7k9r.jpg

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nguyễn Đăng Chương.
http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/cuc-nghe-thuat-bieu-dien-co-1525-cong-chuc-la-lanh-dao-617464.vov

Xem thêm:


https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/04/12/trinh-3625-1491977686_2o6lfj32gni5f.jpg

'Nối vòng tay lớn' được cấp phép phổ biến ngay sáng nay: Nghe như chuyện cười

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn


Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?