Cụ chủ vô ý thức, đi ôtô chắn cửa nhà dân còn tự nhiên vạch quần làm một bãi: Đẹp mặt ghêNhìn mặt mũi cũng sáng láng, đi xe 4 bánh nữa chứ. Thế mà ý thức tồi thế này đây.
Đã đỗ xe chắn cửa nhà người khác còn hồn nhiên vạch quần tè 1 bãi. Thua...

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/25/te_bay_2oqc01e5ko37h.jpg
Bình luận
-
Cái này gọi là chó đái biết lái ô tô

- Trả lời -

- 25/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?