Container chở tôn trần nghênh ngang giữa đường - Trúng ai lại bảo tại số!

Chở tôn mà chở trần như này thì quá là nguy hiểm cho người đi đường.Mọi người cứ suốt ngày kêu vì miếng cơm manh áo đi?? đến lúc chết người rồi mới té ra là miếng cơm manh áo trên máu thịt người khác. Dù có làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến sự an toàn 1 tí chứ.
Cái này mà rớt hoặc quẹt trúng ai thì chắc là nát người. Nghĩ thôi cũng thấy lạnh người rồi!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/07/19642650_1977323915830951_70991209259201_2oj895ii4f6b7.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/07/19665371_1977324029164273_80089801955683_2oj895ii07kdt.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/07/07/19702379_1977323805830962_24357143054576_2oj895ii51t0t.jpg

Ảnh: Otofun
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?