Công viên nước level TQ, cạn lời

Thế này là đi tắm mồ hôi vs nc tiểu của nhau chứ hồ bơi gì :P
Cho hỏi thêm câu nữa, giờ mấy đứa ở giữa muốn lên bờ cách nào :P
Tầm này ngã phát chúng nó dẫm cho chết bẹp dí

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/13/untitled_2mql72nnek7ni.png


Bình luận
-

Aha

Mắc...chỉ có thể giải quyết tại chỗ. Nồng độ chắc đậm đặc lắm nhỉ?

- Trả lời -

- 13/07/2016

sau khi tất cả tắm xong, mực nước hồ cao thêm được 5%

- Trả lời -

- 13/07/2016

Đang nghĩ trong số những người này có ai đó poop tại chỗ thì sẽ ra sao?

- Trả lời -

- 13/07/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?