Công tác làm sắt đổ bê tông móng đà kiềng nhà phố quận 9

Công tác làm đà sắt đà kiềng đổ bê tông sàn công trình nhà phố quận 9

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế thi công mà chúng tôi ghi lại

https://i2.wp.com/catxanh.com/uploadsys/posts/thi-cong/nha-pho/anh-dai/cong-tac-lam-sat-mong-da-kieng-4.jpg

https://i0.wp.com/catxanh.com/uploadsys/posts/thi-cong/nha-pho/anh-dai/cong-tac-lam-sat-mong-da-kieng-11.jpg

https://i1.wp.com/catxanh.com/uploadsys/posts/thi-cong/nha-pho/anh-dai/cong-tac-lam-sat-mong-da-kieng-5.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÁ​T XANH

Địa chỉ: 2/38 Thủy Lợi, Phước long A, Quận 9, HCM

Điện thoại: (028)3731 0642 - (028)6676 0035 - Fax: (028) 3728 0059

Email: hungcatxanh@vtoc.net - Website: www.catxanh.com

Hotline: 0936.000.054

Bình luận
-
hihi

- Trả lời -

- 17:03 - 22/05

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?