Công bố vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Bằng không đúng quy định vẫn bổ nhiệm?

Bằng quốc tế, từ năm 2007 mà đến giờ mới phát hiện ra. Trường này cũng đâu có tiếng tăm gì. Đúng ra nên phát hiện ra từ đầu.

Nguồn: Tuoitre.vn


Theo kết luận của kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có khuyết điểm sau:

Từ tháng 3-2001 đến tháng 9-2002, ông Xuân Anh học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường California Southern University (Mỹ). Cũng từ trường California Southern University, từ tháng 3-2005 đến tháng 12-2006, ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Trường Southern California University for Professional Studies (SCUPS) sau tháng 10-2007 đổi tên thành California Southern University là trường chưa được Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam công nhận bằng.

Như vậy, bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh là không đúng quy định.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/19/nguyen-xuan-anh-1505723525448_2p01n8jbfl29m.jpg


Xem đầy đủ nội dung trích dẫnBaoAnh8x//19/09/2017

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/09/19/1-1850291_2p024dkmls1sm.jpg

Đại học Mỹ cấp bằng cho ông Nguyễn Xuân Anh là trường nào?

Xem đầy đủ nội dung trích dẫnVIDEO XEM THÊM

Bình luận
-
Trüöng này Mua bán bäng ko duoc chinh nuoc my công nhan .. nó nhái tên trüöng nôï tiêng o LA : USC : university of Southern California . Bao nhīêu dây tö Mua bäng o trüöng này cüng nhu trüöng Irvine university nhái tên trüöng university of California Irvine .

- Trả lời -

- 19/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?