CÔNG BỐ đáp án môn giáo dục công dân mã đề 312 THPT Quốc Gia năm 2018

Xem đáp án môn giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2018 Các mã đề

Đáp Án Đề Thi Môn Giáo dục công dân -Kỳ Thi THPT Quốc Gia Năm 2018,

NHGDCD NHẤT & CHÍNH XÁC NHẤT

Đăng ký tải đáp án đề thi- kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 về điện thoại . ngay khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố, thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:
.
Soạn tin: DAP <môn thi> < mã đề> gửi tới 8732.
.
Ví dụ : Bạn muốn biết đáp án môn Giáo Dục Công Dân mã đề 301 Bạn soạn tin như sau:
.
Soạn tin: DAP GDCD 301 gửi 8732

.

Các mã đề khác:

Mã đề: 302 soạn tin: DAP GDCD 302 gửi 8732
Mã đề: 302 soạn tin: DAP GDCD 302 gửi 8732
Mã đề: 303 soạn tin: DAP GDCD 303 gửi 8732
Mã đề: 304 soạn tin: DAP GDCD 304 gửi 8732
Mã đề: 305 soạn tin: DAP GDCD 305 gửi 8732
Mã đề: 306 soạn tin: DAP GDCD 306 gửi 8732
Mã đề: 307 soạn tin: DAP GDCD 307 gửi 8732
Mã đề: 308 soạn tin: DAP GDCD 308 gửi 8732
Mã đề: 309 soạn tin: DAP GDCD 309 gửi 8732
Mã đề: 310 soạn tin: DAP GDCD 310 gửi 8732
Mã đề: 311 soạn tin: DAP GDCD 311 gửi 8732
Mã đề: 312 soạn tin: DAP GDCD 312 gửi 8732
Mã đề: 313 soạn tin: DAP GDCD 313 gửi 8732
Mã đề: 314 soạn tin: DAP GDCD 314 gửi 8732
Mã đề: 315 soạn tin: DAP GDCD 315 gửi 8732
Mã đề: 316 soạn tin: DAP GDCD 316 gửi 8732
Mã đề: 317 soạn tin: DAP GDCD 317 gửi 8732
Mã đề: 318 soạn tin: DAP GDCD 318 gửi 8732
Mã đề: 319 soạn tin: DAP GDCD 319 gửi 8732
Mã đề: 320 soạn tin: DAP GDCD 320 gửi 8732
Mã đề: 321 soạn tin: DAP GDCD 321 gửi 8732
Mã đề: 322 soạn tin: DAP GDCD 322 gửi 8732
Mã đề: 323 soạn tin: DAP GDCD 323 gửi 8732
Mã đề: 324 soạn tin: DAP GDCD 324 gửi 8732

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?