CÔNG BỐ đáp án môn địa lý mã đề 321 THPT Quốc Gia năm 2018

Xem đáp án môn Địa THPT quốc gia năm 2018 Các mã đề

Đáp Án Đề Thi Môn Địa -Kỳ Thi THPT Quốc Gia Năm 2018,

NHDIA NHẤT & CHÍNH XÁC NHẤT

Đăng ký tải đáp án đề thi- kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 về điện thoại . ngay khi Bộ giáo dục và đào tạo công bố, thí sinh soạn tin theo cú pháp sau:
.
Soạn tin: DAP <môn thi> < mã đề> gửi tới 8732.
.
Ví dụ : Bạn muốn biết đáp án môn Địa mã đề 301 Bạn soạn tin như sau:
.
Soạn tin: DAP DIA 301 gửi 8732

.

Các mã đề khác:

Mã đề: 302 soạn tin: DAP DIA 302 gửi 8732
Mã đề: 302 soạn tin: DAP DIA 302 gửi 8732
Mã đề: 303 soạn tin: DAP DIA 303 gửi 8732
Mã đề: 304 soạn tin: DAP DIA 304 gửi 8732
Mã đề: 305 soạn tin: DAP DIA 305 gửi 8732
Mã đề: 306 soạn tin: DAP DIA 306 gửi 8732
Mã đề: 307 soạn tin: DAP DIA 307 gửi 8732
Mã đề: 308 soạn tin: DAP DIA 308 gửi 8732
Mã đề: 309 soạn tin: DAP DIA 309 gửi 8732
Mã đề: 310 soạn tin: DAP DIA 310 gửi 8732
Mã đề: 311 soạn tin: DAP DIA 311 gửi 8732
Mã đề: 312 soạn tin: DAP DIA 312 gửi 8732
Mã đề: 313 soạn tin: DAP DIA 313 gửi 8732
Mã đề: 314 soạn tin: DAP DIA 314 gửi 8732
Mã đề: 315 soạn tin: DAP DIA 315 gửi 8732
Mã đề: 316 soạn tin: DAP DIA 316 gửi 8732
Mã đề: 317 soạn tin: DAP DIA 317 gửi 8732
Mã đề: 318 soạn tin: DAP DIA 318 gửi 8732
Mã đề: 319 soạn tin: DAP DIA 319 gửi 8732
Mã đề: 320 soạn tin: DAP DIA 320 gửi 8732
Mã đề: 321 soạn tin: DAP DIA 321 gửi 8732
Mã đề: 322 soạn tin: DAP DIA 322 gửi 8732
Mã đề: 323 soạn tin: DAP DIA 323 gửi 8732
Mã đề: 324 soạn tin: DAP DIA 324 gửi 8732

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?